04.10.2023

Награда за цялостен принос в застраховането получи г-н Константин Велев на 15-то издание на националните годишни награди в застрахователния сектор

15-тата церемония по връчване на годишните награди „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2022 г. се проведе на 17 май 2023 г.
На своята 25 годишнина Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ връчиха наградата „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” на г-н Константин Велев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“ АД и председател на Управителния съвет на „Асоциация на Българските застрахователи“. Името и личността на Константин Велев са свързани с утвърждаването, развитието и успехите на българското застраховане през последните десетилетия, както и с неотклонно продължаващия процес на успешна негова интеграция в общото европейско социално-икономическо пространство.
Номинацията на Константин Велев е признание за професионалиста, управлявал успешно застрахователни компании, повече от 25 години отдал цялата своя енергия и знания за изграждане на стабилен български застрахователен пазар и издигане авторитета на България пред европейските надзорни и браншови институции.
Поемайки управлението на ЗАД „Армеец“ АД през 2016 г. след дългогодишен мениджърски опит, Константин Велев изведе дружеството до респектиращи финансово – технически резултати, като запази лидерските пазарни позиции.
Константин Велев е водещ специалист в България в областта на застрахователното право, с повече от 15 години професионален опит като преподавател по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, участник е в създаването на държавния застрахователен надзор в България в периода 1997 г. – 2000 г. и в подготовката и прилагането на редица проекти, създали нормативната рамка в областта на застраховането, включително на сега действащия Кодекс за застраховането.
Авторитетът и професионалната етика са в основата на доверието към Константин Велев на застрахователната общност в България. Г-н Велев участва в работата на всички браншови организации на застрахователния сектор в България, в това число на Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/ и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи /НББАЗ/. Константин Велев е дългосрочно свързан с дейността на АБЗ, като от 2009 г. е член на Управителния съвет, а през 2019 г. е избран за председател на Управителния съвет на АБЗ.
Наградата „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” е заслужена оценка за приноса на г-н Константин Велев в развитието и успехите на българското застраховане, за професионализма и уважението към българските исторически ценности, за неговия безспорен авторитет.

Print Friendly, PDF & Email