15.07.2024

Набират жандармеристи за поделението във Варна

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ обяви конкурс за попълване на състава Преглед (mvr.bg).
На тях е поверена охраната на реда и на стратегическите обекти в България. Жандармеристите знаят как се създава ред и сигурност. Сега те се нуждаят от още смели мъже и жени, които да се присъединят към екипите на територията на страната ни.
Зонално жандармерийско управление Варна има три свободни бройки за отговорната позиция. Кандидатите трябва да са до 41-годишна възраст и да имат завършено средно образование.
Краен срок за кандидатстване – 27 ноември 2023 г.

Print Friendly, PDF & Email