27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

МУ-Варна назначи председател на Европейското научно пространство в областта на транслационната биология на стволови клетки (TRANSTEM)

Д-р Манлио Винчигуера, д.м., е новият председател на Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна. Той се присъединява към Катедрата по биология на стволови клетки и трансплантология в Научноизследователския институт на МУ-Варна през ноември 2020 г. Д-р Винчигуера ще ръководи международен екип от изследователи, фокусирани върху приложенията на стволови клетки за диагностични и терапевтични цели. Екипът и неговите дейности се финансират от Европейската комисия чрез проекта TRANSTEM.
Д-р Винчигуера има богат професионален опит, обширна биография с научни публикации и лидерски проекти от световна класа, които ще му помогнат да ръководи членовете на екипа, да взема подходящите решения за разпределението на ресурсите и да кандидатства за финансиране на научни изследвания.
Д-р Винчигуера е изградил успешно сътрудничество с Международния център за клинични изследвания в Бърно, Чехия и с Института за чернодробно и храносмилателно здраве към Университетския колеж в Лондон, Обединеното кралство, където е бил главен изследовател. Професионалният му фокус на работа е в областта на храносмилателните и сърдечно-съдовите заболявания, като научни изследвания с тях са проведени в 6 европейски държави (Италия, Холандия, Швейцария, Германия, Великобритания и Чехия). Нещо повече, неговият кръг от научни интереси обхваща области от клетъчна биология, сигнализиране на факторите на растежа и епигенетика до застаряване и предклинична медицина на различни органни системи. Тази експертиза ще му даде възможност да постигне основната цел на проекта TRANSTEM, а именно да изведе Медицински университет – Варна до водещи позиции в научните изследвания, развитието и иновациите в биологията на стволовите клетки и регенеративната медицина.

Print Friendly, PDF & Email