06.12.2023

Мултимедийни презентации „Добруджа зове“ и „Добрич ликува“ представя на сайта си Регионалният исторически музей

По повод осемдесет и три годишнината от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България на сайта на Регионалния исторически музей–Добрич, могат да се видят мултимедийните презентации – „Добруджа зове“ и „Добрич ликува“. Богатият снимков материал проследява паметните събития от есента на 1940 г. – показани са моменти от работата на нашата делегация в гр. Крайова до подписването на договора на 7 септември 1940 г., навлизането на българската армия в Южна Добруджа, което става в периода 21 септември – 1 октомври 1940 г. Снимките са запечатали радостта на добруджанци при посрещането на българските войни в Балчик и Тутракан на 21 септември, Добрич и Каварна на 25 септември, Силистра на 1 октомври. Показана е и трагедията на българите от Северна Добруджа, които по силата на договора са принудени да се преселят на юг. Близо 70 хиляди севернодобруджанци са настанени в градовете и селата на Южна Добруджа. В презентациите са използвани снимки от фондовете на музеите в Добрич, Силистра, Тутракан, Генерал Тошево, архив „Гибсън“.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email