26.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

МОСВ разреши през септември от „Тича“ да се ползват 7,690 млн. куб. м вода

7,960 млн. куб. м. вода от язовир „Тича“ ще могат да се ползват през септември за водоснабдяване, напояване и екоравновесие. Това показва месечния график за използване на водите от комплексните язовири на МОСВ за септември.
Разрешеното количество е по-малко в сравнение с предходния месец, когато бе 8,504 млн. куб. м.
2,400 млн. куб. м са за водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, 0,750 млн. куб. м за Търговище.
За напояване ще могат да се ползват 2,960 млн. куб. м., а за екологично равновесие в река Камчия – 1,580 млн. куб. м. Водите за осигуряване на минимално допустим отток в реката могат да се преработват от ВЕЦ „Моста“, посочват от МОСВ.
Според данните на министерството наличният обем на яз. „Тича“ към края на август е 244,570 млн. куб. м, а полезният 204, 570 млн. куб. м

Print Friendly, PDF & Email