18.07.2024

Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци от домакинствата

Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата организира Община Варна. Акцията ще се проведе във всички райони на града и ще продължи от 27 до 30 март 2024 г.
Мобилните пунктове ще бъдат разположени както следва:
27.03.2024 г. (сряда) , от 09:00 до 12:45 ч. – Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
27.03.2024 г. (сряда), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Приморски“, кв. „Виница“;
28.03.2024 г. (четвъртък), от 09:00 до 12:45 ч., Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“;
28.03.2024 г. (четвъртък), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;
29.03.2024 г. (петък), от 09:00 до 12:45 ч., Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;
29.03.2024 г. (петък), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302;
30.03.2024 г. (събота), от 09:00 до 16:30 ч., сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“.
В посочения график гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  • домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  • мастила и замърсени опаковки;
  • фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);
  • отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).
    Кампанията е в изпълнение на ангажимента на Община Варна по Закона за управление на отпадъците, уточняват от Дирекция „Екология и опазване на околната среда“.
Print Friendly, PDF & Email