01.03.2024

Млади репортери от село Тополи преследват добрите новини

Какъв е бил светът на медиите преди ерата на интернет, кои са новите медии и с какво се отличават публикациите в тях, каква е ролята на репортера за успеха на всяка медия, какви са съвременните проблеми и „подводните камъни“ в професията на журналиста, какви са тайните на изкуството да откриваш и тиражираш новини с положителен знак, как може да бъдат разпознати фалшивите новини…
Отговор на всички тези въпроси откриват децата от V и VI клас на Основно училище „Христо Смирненски“ в село Тополи, които участват в проекта „Млад Репортер – творческа работилница за изкуството на добрите новини“.
Целта на проекта, финансиран от Фонд „Култура“ на Община Варна, е да бъде разширен кръгозорът и обогатени знанията на младото поколение за ценностите и постиженията на изкуството и културата – чрез усвояване на добрите журналистически практики в словесното и визуалното изкуство. Проектът среща пълна подкрепа от директора на училище „Христо Смирненски“ Татяна Гайдарова, а преподавателят по български език и литература Добринка Цветкова е пръв и любим съветник на децата при подготовката на техните репортажи.
С теоретични извънкласни уроци и творчески занимания „на терен“ учениците стъпка по стъпка усвояват уменията да подбират, проверяват, обработват и интерпретират информацията, свързана с културно-историческото и фолклорното наследство от региона на Варна и село Тополи. И създават своите първи журналистически творби, като истински репортери от реални медии – с текст, снимки и видеоматериали.
В материалите на младите репортери вече попаднаха автентичните обичаи на село Тополи – местните ритуали „Сватба“ и „Лазаровден“, тайната на шевиците от носиите в селото – като своеобразна фолклорна азбука на отминалите столетия, етнографските забележителности на материалното и нематериалното наследство на региона. Предстои бъдещите журналисти да се докоснат до най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол – с екскурзия в Археологическия музей във Варна. Очакваме с любопитство техния поглед към уникалното съкровище и съветите на младите репортери как може то отново да бъде превърнато в световна сензация.
Проектът „Млад Репортер – творческа работилница за изкуството на добрите новини“ се изпълнява от „Венис Груп“ ЕООД в партньорство с Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1927“ с. Тополи с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ при Община Варна, Направление 5: Любителско изкуство

Print Friendly, PDF & Email