06.12.2023

Младежкият център разширява по проект дейността си и в други общини на Добричка област

Във вълнуваща среща, на която ученици споделиха впечатленията от свои пътувания и начертаха бъдещи намерения, се превърна междинната пресконференция за постигнати резултати по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес” на община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., която се проведе вчера. Участие в нея взеха ученици от добрички училища-партньори и младежи, които се включват в международните обмени, реализирани от Младежкия център.
„Основната цел на проекта е да се разшири териториалния обхват на Младежкия център, освен в Добрич, и в другите общини на Добричка област. Другата цел беше да разнообразим дейностите и да повишим тяхното качество. Разширихме не само териториалния обхват, но и възрастовите групи – освен младежи, в дейностите се включват ученици, техните семейства и преподавателите им. Разшири се и обхватът на уязвимите групи – освен етнически малцинства, в рамките на проекта се работи и с ученици, отпаднали от училище, деца от семейства с един родител, деца и младежи, настанени в домове, приемни семейства,борещи се със зависимости и др. Партньори на община Добрич по проекта са община Копавогур, Исландия, вече осъществихме два обмена, професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов” и средно училище „Любен Каравелов”. Отдадено работят младежките работници, образователните медиатори”, каза зам.-кметът д-р Емилия Баева.
Младежкият работник Николай Николов представи реализираните до момента дейности и такива, които са в развитие в Младежкия център. „Обхватът на проектните инициативи включва и млади хора от всички общини на областта. Броят на младежите, които са участвали до момента е 2330, като 30% от тях са от уязвими групи. Реализираните младежки инициативи са 55”, обяви той.
„Нашето желание е младежите сами да предлагат инициативи, а ние само да ги подкрепяме”, допълни д-р Баева. Един от примерите в това отношение е инициативата на Адриана Уллах, която представи своя проект „Живо минало за живо бъдеще”, реализирал се в дните 10,11,13 и 14 октомври. Тя разказва за историята на сгради в Добрич, свързани с интересни личности . „Благодарение на Младежкия център тази дейност се реализира и чрез нея успяхме да направим дипляна, която дава информация за сградите, включени в нея и тяхната история”, допълва Адриана.
Свои впечатления споделиха и участници в международни обмени, реализирани в четири държави – Исландия, Северна Македония, Португалия, Германия. До края на проекта, който е през 2024 година, са планирани още четири такива обмена.
„Младежкият център ми помогна да намеря приятели, които мога да нарека мои съмишленици”, сподели 17- годишният Дилян. „Пътуването до Словения остава незабравимо за него. В тази страна срещнах много чудесни и различни хора. Планини, чист въздух и прекрасната атмосфера в малкия град в който бяхме отседнали, остават незабравими”, допълва той.
Незабравимо е пътуването до Северна Македония за Жоро и Алекс, които са впечатлени от видяното там.
16-годишният Иван благодари на Младежкия център за възможността да участва в обмен в Португалия. „Имах възможност да упражня моя английски език, да се запозная с красотите на град Брага”, казва той.
В обмен в Германия е участвал Теодор, който е доброволец в Младежкия център. „Обменът за мен беше много интересен и полезен”, сподели пред присъстващите той.
Сред постигнато в проекта са младежките лагери през летните месеци настолните игри в различна тематична област, като намерението е тези форми да останат устойчиви в дейността на Младежкия център. По проекта е закупен микробус, осигурена е заетост на 5-има младежки работници и 2-ма образователни медиатори. ДТ

Print Friendly, PDF & Email