05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Министърът Александър Пулев представи възможностите за малкия и среден бизнес по Плана за възстановяване и устойчивост

Областният управител Здравко Здравков постави на вниманието му проблеми на област Добрич, решението на които би привлякло инвестиции в региона и би подобрило стандарта на живот в областта
“Работим на пълни обороти и по Плана за възстановяване, и по структурните фондове – общо 7 млрд. лв. за България”- това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, който заедно с част от екипа си проведе днес – 10 септември 2022 г., мобилна приемна с цел представяне на възможностите за кандидатстване за средства в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия. Той обяви още, че Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за 2,14 млрд. лв. Министерството ще изпрати в Брюксел за одобрение до 23 септември 2022 г.
„Основният ни приоритет е да помогнем на бизнеса в условия на световни кризи – галопираща инфлация и криза в енергетиката, да не се загуби нито една стотинка по европейските програми.“ – добави още А. Пулев и продължи: „Много се спекулира с Плана за въстановяване и устойчивост /ПВУ/, но той работи. По линия на Министерството на иновациите и растежа до края на тази година ще канализираме 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от тях са по Плана за възстановяване“. Той призова бизнеса в Североизточна България да кандидатства до 21 септември по първата отворена процедура по ПВУ – Технологична модернизация, на обща стойност 260 млн. лв.
Пулев подчерта, че до края на годината се отварят още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв. „По 5 млн. лв. на ден има Министерството на иновациите и растежа за проекти на микро-, малките и средни предприятия до края на годината“, заяви министърът.
По линия на структурните фондове на Европейския съюз Пулев обяви, че от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни, големи, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании.
„Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември“, добави министърът.
Велина Попова, началник на отдел „Програмиране“ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ посочи, че основните приоритети на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др.
На срещата, провела се в Областна администрация Силистра присъства областният управител на област Добрич Здравко Здравков, който представи пред министър Пулев проблеми на областта. “Считам, че решението на инфраструктурните проблеми на област Добрич и подобряване на нейната свързаност със съседните области и не на последно място подобряване на състоянието на инфраструктурата на границата с Румъния ще подобри икономическия потенциал на областта ни – ще стане възможно привличането на инвеститори и отваряне на работни места. Ще се подобри живота на жителите на област Добрич и ще повиши интереса на съществуващия бизнес към възможностите за внедряване на иновации, тъй като в условията на по-добра достъпност ще се даде възможност за по-добра реализация на произвежданите стоки и услуги в реалния сектор”- заяви Здр. Здравков.
Той и колегата му – областният управител на област Силистра Николай Неделчев изразиха благодарност за представянето на възможността за подкрепа на бизнеса в региона.
В презентацията, публикувана като прикачен файл, може подробно да се видят възможностите, които се предоставят в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия от Министерството на иновациите и растежа.

Print Friendly, PDF & Email