29.11.2023

Майсторите в „Стария Добрич” разчитат на стратегията за развитието на етнографския комплекс

Състоянието на инфраструктурата е основен проблем

„Летният сезон в етнографския комплекс „Стария Добрич” мина като предишни – без голяма посещаемост, без значими събития. Основният ни проблем обаче е инфраструктурата, която е в лошо състояние”, каза Ивелин Митаков, председател на Сдружението на майсторите, упражняващи традиционни художествени занаяти в етнографския комплекс /ЕК/ „Стария Добрич”. „Заради тези проблеми Общинският съвет и общината с нашето активно участие разроботиха и преха стратегия за развитие на „Стария Добрич”. Тя е подробна и затова залагаме много на нея”, добави той. „Смятам,че стратегията е добре разработена и нещата най-после ще започнат да се получават. Най-важното е да имаме по-добра комуникация с община Добрич, затова направихме и сдружението, за да станем по-силни, по-чуваеми, по-видими, а в общината да има един колективен орган, с който да се набелязват проблеми и задачи, не всичко да бъде разхвърляно по различни ресори”, обяснява Митаков. Той добавя, че майсторите очакват действително изпълнение и то в срок на заложените в стратегията – краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. „Общината е собственик на етнографския комплекс и основно от нея зависи какво и как ще се случва. На първо място трябва да бъде подобрена инфраструктурата. Това може да стане и до края на годината съвсем спокойно”, заяви Митаков.
„Друга грешка, според мен, на общината е, че през последните 10-15 години прекъсна взаимоотношения с туроператорски фирми не само от Добрич, нашата област, но и от други региони, каквито по-рано ги е имало. Идваха автобуси с туристи от курортите „Албена”, Златни пясъци” и други. Една от задачите, заложена в стратегията, е именно тази – да се възобнови тази комунация. От своя страна и ние, занаятчиите, ще правим така, че, когато дойдат туристи, на тях да им е интересно – живо представяне на занаяти, различни демонстрации, участие на туристите в работния процес”, чертае перспектива Митаков и силно се надява тя да се осъществи още догодина. „През моето ножарско ателие за последните четири и половина години са минали неповече от 4-5 чужденци. Тях обикновено ги водят техни близки, на които са на гости и те ги водят тук. Но автобус да спре с 30-40 туристи, това не се е случвало”, дава примери майсторът. „За съжаление, интересът към наемане на работилници в „Стария Добрич”не се е увеличил, общината, която е собственик на комплекса, реши да отдава ателиетата под наем, а не на концесия, защото те стоят празни една, две, три години. Изтичат скоро концесиите на още 2-3 ателиета, а майсторите напускат”, очертава реалността Митаков. Според него, действащите работилници в комплекса са около 15, а те са общо около 25. „Но наистина действащи – всеки ден отворено, да се работи вътре, са неповече от 10”, уточнява той. „Това, че ателието е наето и има табела, че се упражнява някакъв занаят, не означава, че е добре действащо. За мен добър дюкян е всеки ден отворен дъкян”, добавя Митаков и отново напомня, че те само наематели, а собстевеникът на комплекса е общината и от нея зависи много.
Общинският съвет прие на последното си заседание на 19 септември предложения от общинската администрация план за изпълнение на стратегията за развитие на ЕК „Стария Добрич“, който беше изработен според решение на местния парламент.
С решението се създава Съвет за управление на ЕК „Стария Добрич“, чийто председател ще бъде финансовият заместник-кмет, а заместник-председател ще бъде заместник-кметът „Хуманитарни дейности“. Предложението на общината бе в него да влизат 9 души, но по предложение на съветника Детелина Николова, органът ще бъде от 11 души, като бяха добавени представител на Консултативния съвет по туризъм, както двата съветници – представители на постоянните комисии по туризъм и по бюджет и финанси. От първоначалния вариант отпадна втория експерт в дирекция „Общинска собственост“. В състава влизат още директори на 4 дирекции в общинската администрация, председателите на постоянните комисии „Управление и разпореждане с общинска собственост“ и „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“ към Общинския съвет, както и представител на Регионалната занаятчийска камара.
Съветът ще има за задача да изработи неотложен, краткосрочен и дългосрочен план за работата на комплекса.
Неотложният е до края на 2023 г., като включва стартиране на процедура за изменение на устройствените планове и идентифициране на основни инфраструктурни проблеми.
Краткосрочният план е със срок до 12 месеца, като за него трябва да се предвидят в бюджета на община град Добрич за 2024 г. средства за текущ ремонт и поддръжка на обекти в ЕК „Стария Добрич“, които са без наематели и концесионери.
В дългосрочния план е предвидено разработване на онлайн магазин.
Третата задача е да се възложи и изработи изменение на устройствените планове, с цел обединяване на обекта в един имот.
Втората стратегическа цел в плана е да се опазва, поддържа и популяризира етнографския комплекс „Стария Добрич“ чрез участие на всички заинтересовани страни (Общински съвет, общинска администрация, майстори – занаятчии, юридически лица с нестопанска цел, които са свързани с дейността на комплекса и др.) в създадена с решение на Общинския съвет система за управление.
Третата стратегическа цел е да се търсят различни възможности за разширяване и обогатяване дейността на етнографския комплекс чрез активна маркетингова политика.
Сред заложените задачи е изработването на рекламна стратегия за популяризиране на етнографския комплекс /напр. уеб-страница, страници в социалните мрежи, триезична дипляна на френски, английски и български език, създаването на туристически продукти, насочени към туристи, посещаващи град Добрич, съвместно със заинтересованите страни и участие в туристически борси, съвместно с някоя от морските общини и курорти в областта /.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email