07.12.2023

Купуват 8 електробуса в Добрич по проект

Община град Добрич подаде предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Добричка и „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
Предложението за изпълнение на инвестиции “ Интегрирани мерки за екологосъобразна мобилност“ е предвидено като естествено продължение на проект“ Развитие на интергирана система на градския транспорт на Добрич“, който се изпълнява по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Благодарение на натрупания опит от предходния проект, община град Добрич предвижда да разшири обхвата на интергираните мерки, като следва екологични подходи и принципи при въвеждането им в транспортната инфраструктура с цел постигане на климатичните цели, поставени пред членовете на Европейския съюз.
Предложението е заложено да се изпълни в партньорство с оператор на обществена услуга и вътрешен оператор “ Градски транспорт Добрич“ ЕООД и община Добричка, с която се формира естествена функционална зона. Основната цел на проекта е да се намалят вредните емисии от градския транспорт, като се внедрят 8 електробуса и се осигурят 4 зарядни станции за нормалното им функциониране. Друга цел е да се постигне по-голяма безопасност на движение във функционалната зона – Добрич – Добричка, като се осигури автономна осветяемост на възлови пешеходни пътеки в двете общини. За целите на по-лесно, бързо и удобно придвижване на ползвателите на градски транспорт е заложено надграждане на внедрена система за неговото управление.
Всички мерки, които налагат реализираните проекти и предстоящите инвестиции, е необходимо да са описани и внедрени в актуален генерален план за организация на движението в гр. Добрич.Общата стойност на допустимите разходи по проекта са в размер на 8 266 526,00 лв. ДТ

Print Friendly, PDF & Email