18.07.2024

Конкурс кани деца да рисуват на тема „С очите си видях бедата“

Община град Добрич организира общинския етап на конкурса за детска рисунка
„С очите си видях бедата“.Конкурсът е заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г. В общинския етап могат да участват деца и ученици от 7 до 18 г., разпределени в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години, от 14 до 18 години, три категории – деца от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие, деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство, деца и ученици от училища за деца със потребности и домове за деца в неравностойно положение.Техниката на рисуване е по избор.
С провеждането му се цели да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя, както и да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията за бедствията в световен мащаб.
Рисунки за участие ще се приемат до 13 март.2024 г. в дирекция „Хуманитарни дейности“ ул. „Независимост“ №7 ет. 8, стая 811, лице за контакт Несрин Йълмаз – гл.експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, тел. 058 603 325.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email