19.06.2024

Кметът на Шумен Христо Христов: Бюджет 2024 е високорисков

Според кмета на Шумен Христо Христов новият общинския бюджет е изправен пред рискове и причината за това са наложените финансови корекции по проекти.
Бюджет 2024 бе подложен на обществено обсъждане днес в зала 363 на кметството.
„Ние оценяваме така предложения проектобюджет като високорисков, предвид евентуалните загуби на водените дела от община Шумен за наложените финансови корекции, най-сериозната от които е за пречиствателната станция за отпадни води за 6,4 млн. лв. към този момент. Има и още две корекции, които са наложени на Летния театър и на Младежкия дом. Трябва да изплатим и сумата от 1,8 млн. лв. за втората част от задължението по решение на ВАС за нашия дял в Хотел „Шумен“, каза кметът.
Въпреки тези рискове обаче при съставянето на новия общински бюджет администрацията си е поставила няколко основни приоритета – постигане на по-добро образование, спорт и култура, провеждане на политика за подобряване качеството на живота и грижа за здравето на хората, техническа и социална инфраструктура, развитие на екологичния транспорт.
Кметът обърна специално внимание, че в изпълнение на предизборните си обещания през 2024 г. не се вдигат общинските данъци и такси.
Увеличена е сумата за подпомагане на театъра, както и на приюта за животни с 20 хил. лв., а за селските кметства са разчетени с 10% повече средства в сравнение с м.г.
„Желанието ни чрез този бюджет е да развиваме нашата община като модерна и дигитална, с грижа, насочена към потребностите и необходимостите на жителите на населените места. Това може да бъде постигнато само чрез добро управление, прозрачно по отношение на управлението и усвояването на публичните финанси“, добави кметът Христов.
В залата присъстваха общински съветници, представители на културни и образователни институции, неправителствени организации и граждани.

Print Friendly, PDF & Email