30.05.2024

Кемпери и каравани, паркирани върху дюни, установи проверка на на морски плаж „Крапец – Север“

На съвместна акция за нерегламентирано къмпингуване в защитена зона „Езеро Дуранкулак“ експерти проверяваха за незаконно паркирани превозни средства върху дюнни местообитания в землищата на селата Крапец и Дуранкулак, община Шабла.
В акцията, инициирана от екологичното министерство, участваха още областният управител на област Добрич Йорданка Костадинова, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, служители към Районното управление на МВР–Каварна, и др. Водещи на проверката бяха служители от сектор „Престъпления против околната среда“, отдел „Икономическа полиция“ при главна дирекция „Национална полиция“.
Бяха обходени морски плаж „Космос“ и морски плаж „Крапец – Север“, които попадат в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна Езеро Дуранкулак“.При обхода, извършен на морски плаж „Космос“ в село Дуранкулак не се установиха нарушители, къмпингуващи върху дюните до плажната ивица. Поставените преди месец информационни табели, указващи защитения характер на местообитанието, са в добро състояние и ненарушена цялост.
Паркирани моторни средства – леки автомобили, кемпери и каравани, върху дюнни природни местообитания бяха установени при обхода, извършен на морски плаж „Крапец – Север“. Установените собственици на част от паркираните автомобили бяха запознати със статута на територията и с режимите й на опазване, както и бяха предупредени за административно-наказателната отговорност, която носят съгласно Закона за биологичното разнообразие.
По предложение на служителите от сектор „Престъпления против околната среда“ при главна дирекция „Национална полиция“ предстои да бъдат изработени и монтирани информационни табели и на морски плаж „Крапец – Север“, указващи режимите на опазване на защитената зона и произтичащите от тях забрани, които включват и преминаване с моторни превозни средства върху дюнни местообитания. ДТ

Print Friendly, PDF & Email