31.05.2024

Карате клуб „Добруджа“ ще обнови помещение в спортен комплекс „Русалка“ в зала за карате

Общинскиият съвет в Добрич даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от СК „Русалка“  на карате клуб „Добруджа“. Помещението, което се намира на втория етаж, е с площ 102 кв. м. и се отдава за срок от 5 години, като ще бъде обновено от спортния клуб в зала за карате и бойни изкуства.
Ремонтът и обновяването включват обновяване на основа, доставка и монтаж на настилка, доставка и монтаж на изкуствено осветление, обличане на стени и тавани, боядисване, грундиране, подмяна на електрически кабели, електромер. Според предварителния план ремонтът ще е на стойност 10450 лв без ДДС.
Треньорът и председател на клуба Стоян Димов съобщи, че към момента в него тренират около 50 деца, като 35 са картотекирани във федерацията. Сред тях има от тригодишни до мъже. В момента клубът ползва една зала в комплекса, която също е била ремонтирана и има много добър вид, увери Димов.
След предписания на РЗИ-Добрич, е извършен ремонт на санитарните помещения в спортния комплекс, съобщи управителят на „Спортни имоти Валентин“ Пейчев.
Докладната записка предизвика продължителни дебати, главно по цялостното състояние на спортния комплекс. Финансовият-заместник кмет Елка Димова съобщи, че е имало кандидат-концесионер, който е проявил сериозен интерес към комплекса, но след обследвания на мястото и направен финансов анализ е преценил, че няма да внесе предложение за концесия, тъй като няма да му е финансово изгодно. Отказът му се случи това лято и ние трябваше да търсим варианти за отдаване на помещенията едно по едно, защото стана ясно, че комплексът ще бъде в тежест на общината, каза Димова.
Имаше още едно заявление за ползване на друго помещение в комплекса, но заради начинът, по който е регистриран, кандидатът не отговоря на закона, обясни още Елка Димова. ИА „Добруджа”

Print Friendly, PDF & Email