19.04.2024

Канят проектанта на кръговото

Общинската комисия по безопасност на движението ще разгледа фаталното кръгово, на което загина 22-годишната Светомира. Няколко дни след инцидента от Европейския център по транспорти политики заявиха, че кръговото не отговоря на изискванията. Към момента обаче все още няма постъпило експертното становище в общинската администрация. В тази връзка кметът на община Шумен Любомир Христов е отправил покана към проектанта и представител на фирмата, която е извършила строителния надзор на кръговото кръстовище.
„От това, което казват експертите, не мога да имам притеснение. Казват, че е изпълнено съгласно изискванията и нормите, които са били преди това и след това промените, които са направени“, заяви Любомир Христов.
Общинската комисия по безопасност на движението ще заседава на 26 октомври.

Print Friendly, PDF & Email