31.05.2024

Иновативен STEAM център за детско развитие беше реализиран в ДГ №30 „Синчец“ с подкрепата на ЕНЕРГО-ПРО

С финансиране, осигурено от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за общество-то“, беше оборудвана образователна STEAM стая във варненската детска градина „Синчец“. Във сторник се състоя официалното откриване на но-вия кабинет, като гостите бяха посрещнати с музикални и танцови из-пълнения от възпитаници на учебното заведение.
Основната идея на реализирания проект е изграждане на образователна STEAM среда. В нея с помощта на съвременните технологии ще се по-виши интересът към науките и научните изследвания у децата в преду-чилищна възраст и ще се създаде модел за учене, полагане на основи за работа с научноизследователски методи и инструменти, внедряване на дигитални технологии и ресурси, развиване на креативност, творчество и логическо мислене чрез различни видове арт техники. Сред материали-те, с които са оборудвани отделните кътове в STEAM центъра, са Монте-сори пъзел „Жизнен цикъл“, STEM дървена интерактивна дъска „Орална хигиена“, STEM дървена интерактивна дъска „Магнитно привличане“, Научен комплект „Смесване и измерване“, Програмируем робот за рису-ване Арти, стативи и платна за рисуване, четки за рисуване и други.
Новата STEAM стая ще бъде на разположение на всички 300 деца, които се обучават в детската градина. По време на днешното събитие някои от тях направиха демонстрации с новите придобивки в учения кабинет – сглобиха различни машини от Лего конструктори, програмираха движе-нието на робота Арти, направиха химичен експеримент за създаване на вулкан.
Инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е дългосрочна, като ком-панията приветства всички иновативни идеи от учебни заведения или общини в цялата страна, които имат за цел формирането на ценности и нагласи за устойчива промяна в полза на местната и национална общ-ност. Заявленията за финансиране, както и критериите за участие са на-лични в интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto.

Print Friendly, PDF & Email