16.04.2024

Имот в Крушари преминава в управление на областния управител на област Добрич

С решение на правителството от вчера, поради отпаднала необходимост, от Министерството на земеделието се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Той се намира на ул. „Георги Димитров“ № 26 в село Крушари. Той представлява самостоятелен обект, който се състои от четири стаи с обща застроена площ 61,56 кв. м. заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Със същото решение имотът се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Добрич.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за военните паметници ежегодно десетки общини изпращат до областните комисии „Военни паметници“ и до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната бе изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от ремонт и възстановяване и са свързани с отбелязването на 110 години от Балканските войни през 2022-2023 г.На заседанието си вчера Министерският съвет одобри средства в размер на 300 000 лв . Те ще бъдат разпределени между над 30 общини, сред които и община Добричка. Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.ДТ

Print Friendly, PDF & Email