18.06.2024

Има ръст на пътнотранспортните произшествия в Добричка област през м.г.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание за приемане на отчета за дейността за 2023 г. и приемане на план-програма за работа през 2024 г. Чрез он-лайн връзка в заседанието участва и експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Зам.-областният управител Живко Желязков запозна членовете на комисията с писмо на председателя на държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, с което се изказва благодарност към членовете за ангажираността по проблемите на безопасността на движение и партньорството между тях за постигане на целите. Със същото писмо се съобщава, че не са констатирани несъответствия по представените отчети и ДА „Безопасност на движението по пътищата“ приема отчета за 2023 г. и одобрява план-програмата за работа през 2024 г.
В отчета за 2023 г. има ръст на пътнотранспортните произшествия в Добричка област, но е намалял броят на жертвите. Единодушно бе решено, че продължава работата и взаимодействието за намаляване на пътните произшествия и пострадалите от тях.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email