19.06.2024

Изплатени са близо 2 млн. лева на 51 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през месец януари близо 2 млн. лв. (1 945 097,84 лв.) на 51 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
28 бенефициери са получил 1 406 922 лв. по мярка 5.3 – “Мерки за предлагане на пазара”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за смекчаване на последиците от война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности, ограничаване на въздействието от сътресението на пазара и веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.
316 836 лв. са изплатени на 21 бенефициери по мярка 1.9 -“ Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции”. Тази помощ е във вид на компенсации на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности заради последствията от войната в Украйна.
ДФЗ изплати 188 639,84 лв. на бенефициер по мярка 2.1. – „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Пазарджик“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за модернизация на сграда за производство на фураж /храна/ за риби.
На Община Аксаково са преведени 32 700 лв. по мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за проучване по петте направления на Европейската стратегия „Син растеж“ и създаване на интерактивна карта. С цел наблюдение и опазване на околната среда и в частност морското и водно богатство е разработена електронна платформа за приемане на сигнали за замърсявания и нередности от гражданите. Електронната платформа ще подпомага взаимодействието между общините, регионалните структури, бизнеса и гражданите в областта на опазването на околната среда и развитието на синята икономика.

Print Friendly, PDF & Email