09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Излязоха нови изследвания на музея за стопанския и културен живот на града

Двама музейни специалисти успяха за пореден път да намерят вариант за финансиране на изданията си
Излязоха от печат изследванията на специалистите от музея в Добрич доц. д-р Цветолин Недков и д-р Кремена Митева. Това е една щастлива случайност и не съвсем, тъй като бихме определили работата им като екипна. Те се синхронизираха като истинска научна група. Доц. Цветолин Недков е научен рецензент на книгата на Кремена Митева. Тя, от своя страна, е литературен редактор на неговото изследване. Двамата музейни специалисти успяха за пореден път да намерят вариант за финансиране на изданията си: доц. Недков – чрез спомоществователи, а д-р Митева – след участие в конкурс към Министерството на културата. Те благодарят на всички, помогнали им финансово, със съвети, препоръки и с приятелската си подкрепа, съобщават от РИМ Добрич.книги, РИМ Добрич, сведения, архиви, снимки,
Доц. д-р Цветолин Недков е автор на 7 монографии, 5 студии и над 60 научни статии, посветени на стопанския живот на градовете в Южна Добруджа от 1878 до 1944 г., на жизнения и обществения път на видните добруджански дейци Петър Габе и Йордан Пекарев. Неговата монография „Стопанският живот на град Добрич (1913 – 1944 година)” се състои от предговор, пет глави, заключение, списък на източниците и литературата, приложение и е в обем от 236 страници.
Д-р Кремена Митева е автор на 3 книги и е един от двамата съавтори на още 6 книги; съставител и редактор е на десетки книги, научни сборници и други издания. Публикувала е над 70 статии, свързани с литературната и културната история на Добруджа и България. През 2015 г. става носител на националното Отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство. Нейната монография „Културно-просветният живот в град Добрич през 1919 – 1944 година“ (265 стр.) си поставя задачата въз основа на български научни изследвания, архивни материали и периодични издания да представи духовния живот в град Добрич през посочения период. В изследването е нарисувана сравнително цялостна картина на легалната, по-завоалирана съпротива на българите в румънската държава, която поддържа жив техния народностен дух. Мирният протест срещу чуждия език, чуждото образование, чуждата култура обикновено е скрит зад маската на културни и просветни организации, чиято дейност, без да престава да бъде просветителска, е и много повече. Те поддържат огъня на българщината у добруджанци. В книгата са щрихирани и образите на десетки личности с възрожденски дух, живели и работили в Добрич по това време. Независимо какви са по професия, те осъзнават будителството като своя свещена мисия. И не жалят сили, знания и талант да реализират целите си.

Print Friendly, PDF & Email