07.12.2023

Изгоряха 250 дка тръстикова растителност и сухи треви край Дуранкулашкото езеро

На 1 октомври към 16 часа в РИОСВ-Варна, по „зелен телефон“ е подаден сигнал за действащ пожар на територията на защитената местност (ЗМ) “Дуранкулашко езеро ”, съобщават оттам. Сигналът е подаден и към служители на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Шабла, пожарът е своевременно овладян.

При извършен оглед на място от охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна, е установено, че е засегната тръстикова растителност в северозападната част на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, както и сухи тревни съобщества, в съседните на нея площи. Общата изгоряла площ е около 250 дка.

На територията на пожара не са установени засегнати и бедстващи животински видове.Засегнатата от пожара територия попада в две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”  – за опазване на дивите птици – „Дуранкулашко езеро”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна – „Езеро Дуранкулак“;

За случая е уведомена Районната прокуратура  в Каварна за предприемане на действия по компетентност. Административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство ще бъдат предприети в случай на установена виновност за възникването на пожарите.Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца, с настъпването на пролетния сезон. ДТ

Print Friendly, PDF & Email