09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Зооцентърът в Добри е домакин на работна среща на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите

В Цeнтъра за защита на природата и животните в Добрич ще се проведе работна среща на членовете на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите /БАЗА/ от понеделник до сряда. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на изискванията въведени с Директива 1999/22/ЕО за държането на диви животни в зоологически градини, екологичната роля на зоологическите градини и възможностите им за принос в опазването на биологичното разнообразие.
Членовете на сдружение „БАЗА“ ще бъдат запознати и с изискванията за лицензиране на зоологическите градини, действащата нормативна уредба, както и с въпроси, свързани с процедурите по CITES.
Предвидено да се проведе и дискусия на тема „Добри практики“ и възможностите за тяхното въвеждане и утвърждаване в българските зоологически градини.В рамките на планираната среща ще бъдат дискутирани и други въпроси, свързани с работата на зоологическите градини, както и стратегическите цели за тяхното развитие.
Срещата е организирана специално за членовете на сдружение „БАЗА“ и се провежда по инициатива на Управителния съве.
Поканени лектори са адв. Емилия Тончева- юрист/еколог, и Валери Георгиев – държавен експерт в отдел „Биологично разнообразие“ при дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email