19.06.2024

Земеделците на срещи с управляващите поставят конкретни искания за оцеляване на сектора

Готови са за различни простести
Вчера от Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ имаха среща със земеделския министър Кирил Вътев по повод декларация на Българската аграрна камара, на която му връчиха лично декларацията на асоциацията, каза председателят й Илия Проданов. От НАЗ настояват за спешна среща с министър-председателя Николай Денков, министър-председателя в ротация Мария Габриел, ръководстата на министерствата на земеделието и храните и на финансите, както и за изслушване пред Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание.
НАЗ ще търси подкрепа за представения пакет от мерки в декларацията си и от своите партньори – Българска аграрна камара, Европейска конфедерация на производителите на царевица и Копа-Коджека .НАЗ заявява абсолютна и непоколебима готовност да защитава сектор „Зърнопроизводство“ и членовете си с всички позволени от закона средства и подходи, в това число шествия, протести и блокади, както по места, така и в столицата.
В декларацията за неотложната подкрепа за оцеляването на сектор „Зърнопроизводство“ са посочени няколко мерки: включване на основните пет култури в сектор „Зърнопроизводство“ (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица) в държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2024 г., без това да повлияе върху подпомагането за другите сектори, иИзпълнение на законодателни инициативи, свързани с подобряване на възможностите за извършване на земеделска дейност, основно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за улесняване процеса на доброволно споразумяване за комасирано ползване на земеделските земи; в Закона за арендата, целящи регламентиране на сключването на дългосрочни договори при наемане/арендоване на земеделска земя; приемане на държавен механизъм за регулация на рентните плащания в страната, основан на добив и продажни цени;създаване и приемане на Закон за браншовите организации в земеделието, Закон за аграрната камара и Закон за селскостопанските кооперативи; определяне на напояването като стратегически национален приоритет – мерки и действия за подобряване на поливното земеделие в страната: държавна подкрепа за цената на водата; облекчаване на нормативните режими за инвестиционни проекти, свързани с водоспестяващи технологии.
Земеделците настояват и отстояването на твърда позиция за защита на българското производство при предоговарянето на регламента за либерализирана търговия с Украйна, т. нар. Регламент за автономни търговски мерки (АТМ), като се предотврати повторна заплаха за родното производство на зърнени и маслодайни култури, чрез включване в регламента на защитни мерки, лицензионни режими и квоти за вносните суровини. По отношение на екологичните изисквания спрямо селското стопанство, произтичащи от Зелената сделка, българската страна да отстоява и изисква на европейско ниво облекчаване на зелените правила в Стратегическите планове за развитие на земеделието и селските райони, в това число, посочват още земеделците Те искат и отстояване на европейско ниво на позицията за реално изравняване на субсидиите и подпомагането за европейските производители.
Националната асоциация на зърнопроизводителите почертава в декларацията си подчертава тежката ситуация, в която се намира сектор „Зърнопроизводство“ – той няколко години се намира в колапс, заради неблагоприятни икономически и климатични събития, като всяка следваща година кризата в зърнопроизводството става все по-остра. Основни критични обстоятелства за жизнеността на сектора са: на първо място, последиците от войната в Украйна, които неминуемо оказват сътресения на пазара на българската продукция; големият скок в себестойността на зърнените и маслодайни култури, дължащ се на постоянно повишаващите се производствени разходи, високите рентни плащания, както и на многобройните екологични европейски изисквания, които земеделските производители са задължени да изпълняват; огромният натиск от налаганите изисквания спрямо селското стопанство по линия на Зелената сделка, която следва да се изпълнява от всички европейски фермери и води до все по-влошаваща се конкурентоспособност на европейското производство спрямо производството на трети страни; както и продажните цени на местните и международните пазари през последните години, които не покриват високата себестойност на продукцията. НАЗ изразява страховете си от унищожението на българските зърнопроизводители, тъй като голяма част от тях изпитват затруднения да покрият задълженията си и да обезпечат стопанската година. Фалитът на едно земеделско стопанство води до сътресения във всички доставчици по веригата, партньори и дългогодишни сътрудници. Загубата на един земеделец е загуба на работни места, на регионална стабилност и местна икономика. Сектор „Зърнопроизводство“ е най-големият платец на рентни плащания, съответно е най-големият поддръжник на социален мир в селските райони. Всяко сътресение в сектора рефлектира върху продоволствената сигурност на България. ДТ

Print Friendly, PDF & Email