26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

За 10 години продължителността на живота в област Добрич намалява

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 71.6 години, като спрямо предходния период 2018 – 2020 г. тя намалява с 1.4 години, съобщават от Регионалното статистическо бюро. Средната продължителност на живота в областта е с 2.0 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години. Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност, добавят статистиците.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.0 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока – 75.4 години. Както при жените, така и при мъжете, равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.5 и 1.7 години.
В периода между 2011 и 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е намаляла с 0.3 години. При жените намалението е с 0.6 години, а при мъжете – с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2017 – 2019 г. – 7.9 години, а най-малка в периода 2012 – 2014 г. – 6.8 години в полза на жените.
Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят
по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).
ДТ

Print Friendly, PDF & Email