30.05.2024

За деня на водата, БДЧР ще награди отличилите се художници в конкурса „Водата е живот“

По повод 22 март „Световен ден на водата“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“.
Каним за участие в конкурса всички деца от I до IV клас от Черноморски район (Области Добрич, Варна и Бургас), които искат да изразят творческите си умения, да се включат в конкурса за рисунка на тема “Водата е живот“.
Младите творци трябва да изпратят картините си до 20 март на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.
Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, форматът трябва да бъде 35/50 см.
Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една рисунка с информация за автора – име, възраст, учебно заведение, адрес за контакт и телефонен номер за обратна връзка и да е придружена от декларация, която е публикувана на интернет страницата на дирекцията.
Комисия от представители на БДЧР ще класира трите най-добри творби на младите художници.
Класирането ще бъде обявено в Деня на водата – 22 март, 2023 г. на електронната страница на БДЧР. Отличените на първите три места ще получат грамоти и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изобразителното изкуство. Рисунките ще бъдат изложени в информационния център на дирекцията.

Print Friendly, PDF & Email