27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Започна подмяната на част от водопроводната мрежа и в село Спасово

Преди ден в село Спасово започна изпълнението на проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Припомняме, че през месец декември 2020 г. ремонти дейности по същия проект започнаха и в селата Люляково и Кардам, където и в момента върви усилена работа по подмяната на част от водопреносното трасе.
В село Спасово ще бъде извършена рехабилитация на част от водопроводната мрежа в селото. Възстановяване на улични настилки по трасето на водопровода ще бъдат направени по улиците „Десета“ и „Шестнадесета“, а цялостно възстановяване на уличната настилка ще бъде извършено на улиците „Единадесета“, „Дванадесета“, „Седемнадесета“, Двадесет и четвърта“ и „Двадесет и пета“. Стойността на проекта само за село Спасово е на стойност 1 549 280,40 лв. с ДДС.
Тръбите, които се поставят, са дебелостенни и притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, издръжливост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот.
В обхвата на проекта са включени подмяна на водопровод по осем улици, като след тяхното изпълнение две улици ще бъдат изцяло асфалтирани, а по останалите шест ще се извърши частична рехабилитация по протежението на водопровода.
Общата стойност на проекта за трите села е 4 145 620,04 лева без ДДС или 4 974 744,05 с ДДС, от които 1 222 075,57 с ДДС са предвидени за строително-монтажните работи в село Люляково. Стойността на проекта само за село Кардам пък е на стойност 1 927 964.82 лева с ДДС.
Очакванията са след изпълнение на рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа да се подобри състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа. Да се подобри състоянието на водните ресурси, чрез намаляване на подаваните водни количества, в резултат на намаление на общите загуби на вода, с което ще се подобри качеството на услугата водоснабдяване и стандарта на живот на населението.

Print Friendly, PDF & Email