02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Започна източването на горивото от заседналия край „Яйлата” товарен кораб „Вера Су”

Морският съд е в стабилно състояние. Създадена е координационна група
В неделя около 10 ч. започна източването на горивото от заседналия край скалите на „Яйлата” товарен кораб „Вера Су”. То се прехвърля в цистерни на пристигналия кораб „Самара”. Целта е да не се допусне екологично замърсяване в района, а и корабът да олекне и по-лесно да бъде провлачен. Ще бъде оставено необходимото количество, за да се поддържат системите, тъй като екипажът е на борда.На място има и влекач, който да обезпечи сигурността на операцията. От времето зависи и поетапното претоварване на азотния тор.
За неделя задачите, които постави координацинационната група, са продължаване на източването на горивото от кораба, подводен оглед на борда, за да да се установи състоянието му. При възможност, ако се уточни, че има пробойна, ще се направи опит тя да бъде запушена. „Получаваме изключително съдействие от екипажа, тъй като те източиха водата от единия от баластните танкове, за да може да се облекчи тежестта на кораба. В момента морският съд е в хоризонтално положение, стабилизиран е, няма проблеми с екипажа, потвърдено е от представител на корабособственика, че няма проблеми с храна, няма заболели” – каза директорът на „Аварийно-спасителна дейност” Румен Николов. „Вече има техника, сухият тор ще бъде изгребан с кран, а вече втечненият – чрез пневматични методи” – добави транспортният министър Христо Алексиев.
„Договаряме доставка на три баржи в България. Очакваме да приснигнат до два-три дни, после ще ги прехвърлим за разтоварването на кораба” – добави Николов.
В съобта обаче корабът „Вера Су” започна да потъва в морето.Хронологията е динамична. На 13-ия ден след засядането край скалите в защитената местност „Яйлата” корабът „Вера Су” започна да потъва – установиха специалистите. Все още няма вода в хамбарите, където са 3300 т азотен тор, но по в ъглите им тя достига и там товарът е намокрен. В неделя са очаква плавателен съд с цистерни, за да се източи още от наличното гориво. Предвижда се и кран на самоходна платформа, който претовари карбамида. Държават поема всички разходи по операцията, после ще си търси парите от корабособственика. Екипажът не желае да напусне копаба и в тази ситуация. Има информации, че членовете му имали неизплатени заплати.
„Човешкият живот и безопасност са на първо място за нас” – каза в Каварна министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, който заедно с министъра на околната среда и водите Асен Личев и заместник-министрите на отбраната Пламен Йорданов и на вътрешните работи Таня Петрова дойдоха на „Яйлата”, за да огледат състоянието с кораба „Вера Су“.
Министър Алексиев заяви пред журналисти, че основният и най-важен приоритет в създадената ситуация е опазването на живота на хората от екипажа. Пред медиите бе представена готовността, създадена на място от кризисния щаб за евакуация на екипажа, като директорът на дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ Румен Николов информира, че към момента екипажът не желае да напусне кораба. Втората стъпка, която ще бъде предприета е претоварване на гориво от кораба, за да бъде предотвратена екокатастрофа в района. Министърът на околната среда и водите Асен Личев заяви, че ще се извършва, както и досега, ежедневен мониторинг на водите, като се вземат проби както в близост до кораба, така и на 1 км от него. Той обяви, че създадената кризисна ситуация е показала, е държавата няма технически средства за справяне с кризи от този вид и затова е поискал спесификации на всички необходими такива, чието закупуване да се финансира по оперативна програма „Околна среда“.
Министър Алексиев заяви, че по международни стандарти и, според становище на Европейската агенция по морска безопасност, товарът не е класифициран като опасен. Той добави, че няма да има измиране на живи организми и декларира, че екоминистерството няма да допусне предприемането на действия, които да застрашават околната среда в района.
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев се създава координационна група за ситуацията с кораба „Вера Су” в местността „Яйлата“. За ръководители на координационната група са определени министърът на околната среда и водите Асен Личев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, а нейни членове са заместник-министърът на отбраната Пламен Йорданов, заместник-министърът на външните работи Василий Такев, заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова и заместник-министърът на вътрешните работи Таня Петрова.
Възложените със заповедта на премиера функции на координационната група са да организира, координира и контролира дейностите на компетентните органи по отношение на кораба, както и да събира информация за развитието на ситуацията. При необходимост е предвидено да се привличат представители на други ведомства и организации за подпомагане на дейността на координационната група като министър-председателят Стефан Янев лично ще следи дейността й. ДТ

Print Friendly, PDF & Email