27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Започна делото за тръбата в Батовска, захранвала чешмите на добружджанци

С постановление на Районна прокуратура е направено предложение тогавашният управител на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба
В Районния съд в Добрич започна административно наказателно дело, образувано по постановление на Районна прокуратура – Добрич, с което е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на временно отстранения от длъжност изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД.
Това съобщиха от пресслужбата на Окръжен съд Добрич.
Временно отстраненият от длъжност изпълнителен директор е обвинен за това, че от 10 до 14 февруари 2019г. в добричкото село Батово, в района на Помпена станция Батово 2, в качеството си на изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, чрез посредственото извършителство на трети лица – работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, е изградил съоръжение за водоползване от река Батовска. Изграден бил земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на р. Батовска и отвеждането й по изграден гравитачен водопровод от ПВЦ тръби с обща дължина 172 м. до черпателния водоем.
Във внесеното постановление се цитира заключението на изготвена в хода на досъдебното производство експертиза, според което предназначението на изграденото съоръжение било водовземане от повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, с цел икономия на електроенергия при експлоатацията на помпена станция „Батово-2“.
Припомняме, че при журналистическо разследване на медийна компания „Добруджанска трибуна“ бе установено, че в река Батовска е заустена тръба. По нея, по гравитачен път, речната вода стига до помпената станция, откъдето може да захранва чешмите на част от населените места в областта. За разкритието бяха уведомени компетентни органи. Започналото разследване по казуса изцяло потвърди установеното в журналистическото разследване. По-късно изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД бе отстранен със съдебно решение временно от изпълнението на служебните си задължения.
Според защита на отстранения, това е неоправдано, защото фактическата истина по казуса е изяснена и всички свидетели вече са били разпитани. Така мотивацията на съда, че директорът може да им повлияе, не била адекватна.
След като изслуша становищата на страните, при съвещанието си вчера съдът намери, че обстоятелствата по делото не са достатъчно изяснени. Съставът определи съдебното следствие да бъде възобновено. Следващото съдебно заседание е насрочено за 17 февруари 2020 г., от 10.30 часа, за когато са призовани за разпит трима свидетели, допълват от пресслужбата на Окръжен съд Добрич.

Print Friendly, PDF & Email