01.03.2024

Започва кампания „Безопасни улици“ във Варна

Над 3200 първокласници от Варна ще получат бележници „Спазваме правилата заедно“, светлоотразителни гривни и книгоразделители с послание „Аз внимавам на пътя!“. Помагалата са разработени в рамките на кампания „Безопасни улици“ и са подходящи за часа на класа. Те ще бъдат раздадени от 25 до 29 септември. Инициативата се реализира от дирекция „Превенции“ към Община Варна, Общинската и Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ОД на МВР.
Кампанията „Безопасни улици“ предвижда организиране на срещи на ученици от началния курс с инспектори от Детска педагогическа стая, полицейски инспектори и инспектори от сектор „Пътна полиция“, които ще ги запознаят с работата, която вършат, ще има и различни демонстрации. За по-големите ученици – V-VII клас, е разработена презентация-викторина за безопасно движение по пътищата, която е част от кампания „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. Викторината е в помощ на класните ръководители при провеждане на часовете за безопасно движение. Тя е разработена от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и сектор „Пътна полиция“.

Print Friendly, PDF & Email