28.05.2024

Започват регулярните обработки срещу кърлежи на градския парк и детските площадки

Започват регулярните обработки срещу кърлежи на градския парк и детските площадки

Община град Добрич информира гражданите, че на 11 април. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки и градския парк.. Обработките ще провеждат в утринните часове след 6 часа. За да бъдат успешни, са необходими благоприятни климатични условия, т.е. да няма валежи, вятър и силно овлажнена растителност. При наличие на тези обстоятелства обработките ще бъдат отложени за дни с подходящи условия.
На обработените места ще бъдат поставяни указателни табели съдържащи информация за часа на обработката, използвания препарат, карантинния срок и телефон за връзка с изпълнителя.Дейностите ще се извършат от специализираната фирма за борба с вредителите „Дезинфекционна станция БГ“ ООД. ДТ

Print Friendly, PDF & Email