28.02.2024

Зам.-председателят на ЕК: ЕК подкрепя влизането на България в еврозоната, но не се ангажира с дата

Трябва да има едно отлагане, надявам се това да не е много дълго, заяви Валдис Домбровскис по време на посещението си в България

ЕК определено подкрепя влизането на България в еврозоната, що се отнася до конкретната карта трябва да се изпълнят критериите от Маастрихт, включително стабилност и др. Тези критерии са покрити, но що се отнася до инфлацията, това подлежи на оценка от експертите на ЕК и тази оценка показа, че критерият за инфлацията няма да може да бъде покрит. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис пред NOVA.

Затова трябва да има едно отлагане, надявам се това да не е много дълго, добави той.

С Хърватия беше направен анализ на статистическите стойности, които са извън нормалните, това е стандартна процедура, която се прилага за всичките страни в еврозоната, тъй като всички срани следват една и съща тенденция за инфлацията, когато в някои страни инфлацията е по-ниска, те биват изключени от анализа. В момента обсъждаме България за критериите за инфлацията, така че тези стойности ще бъдат изключени, тъй като ще се приложим същата методика. Този анализ показа, че неизпълнението на критериите за инфлация е твърде голямо, подчерта Домбровскис.

Попитан дали възможната дата за присъединяването ни към Еврозоната е 1 юли 2024 г., той отговор, че датата е тази, когато бъдат изпълнени всички критерии от Маастрихт. „И когато са спазени всички условия, включително ангажиментите в периода след Европейския валутен механизъм. Не бих посочил конкретна дата“, уточни Домбровскис.

Присъединяването към еврото носи сериозни ползи, повече финансова стабилност, по-ниски лихви, призрачност за предприятията. Това са все ползи, които способстват за икономическото развитие на страната, обясни още зам.-председателят на ЕК.

България може да се присъедини към еврозоната през 2025 година, каза още ресорният еврокомисар Валдис Домбровскис. Той не е оптимист за идеята, че можем да направим опит за присъединяване към еврото половин година по-рано, тъй като няма да се справим с инфлационния критерий по Маастрихт. Също така от практическа гледна точка е по-добре новата валута да бъде въведена от първо число на януари, смята вицепрезидентът на Европейската комисия. На въпрос на „Хоризонт“ дали е възможно при оценка за потенциално присъединяване на страната ни през 2025 година да очакваме същата гъвкавост, каквато Брюксел и Франкфурт проявиха към Хърватия за инфлацията, Домбровскис отговори:

„В случая на Хърватия, както и с други държави, които по-рано се присъединиха към еврозоната, когато не покриват изцяло инфлационния критерии, се правят т.нар. анализи за отклонението. Когато говорим за инфлацията в страните от еврозоната или от обменно – валутния механизъм ERM и установим, че има отклонения заради специфични за дадената държава причини, поради които тя не е в общата за еврозоната тенденция и инфлацията там е прекалено ниска, ние я изключваме при оценката на инфлационния критерий“.

Еврокомисарят изрази пълна убеденост, че страната ни ще въведе еврото при същия обменен курс – 1,95583 лева за едно евро, какъвто имаме в момента заради валутния борд.

„Обменният курс, по който България ще се присъедини към еврозоната, мога да кажа с голяма степен на сигурност, че ще е същият, при който сега левът е фиксиран за еврото. Защо? По принцип критерият за стабилния валутен курс изисква от страните – кандидатски за еврозоната да обвържат местните валути с еврото и да демонстрират, че няма да има проблеми дори при настъпване на някакво напрежение. Те трябва да демонстрират макроикономическа стабилност, както се изисква по Маастрихт.“

Присъединяването към еврозоната има еднократен инфлационен ефект от 0,2 – 0,3 %, но след това инфлацията е по-умерена спрямо страните с местна валута, смята Домбровскис. Помолен за коментар на високите инфлационни равнища в прибалтийските държави, еврокомисарят подчерта много по-силната им търговска зависимост с Русия и Украйна, което е причина за инфлацията.

Все още в Брюксел не е постъпило искане за предоговаряне на Плана за устойчивост, каза още еврокомисарят.

Print Friendly, PDF & Email