30.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Задържа се ниско равнището на безработица в Шуменско, за януари е 8,4%

Равнището на безработица в Шуменска област през януари 2023 г. е 8,4%. В сравнение с декември 2022 г. се отчита ръст от 0,1% пункт на равнището на безработицата. Този ръст е типичен за началото на годината и е в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е отчетено също увеличение с 0,1 процентни пункта, съобщиха от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Варна.
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6406, със 130 души повече спрямо януари предходната година (6276). На работа през януари 2022 г. са постъпили 726 безработни. Над 89,11 % (647) от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 127 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1324 при 1305 за декември 2022. Равнището на безработица в града е 2,9% – без промяна спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо януари 2022 г. (1376), броят на безработните намалява с 52 лица, а равнището е с 0,1 процентни пункта по-ниско.

Print Friendly, PDF & Email