16.04.2024

Етнографският комплекс „Старият Добрич” да стане общинско предприятие

Архитектурно-етнографският комплекс /АЕМО/ „Старият Добрич” да стане общинско предприятие – това ще предложи създадената с решение на Общинския съвет временна комисия за развитие на комплекса да бъде гласувано от общинските съветници на днешното им заседание. „Членовете й се обединиха около необходимостта от създаване на общинско предприятие, което да стопанисва комплекса, да осъществява комуникация с всички майстори, наематели и концесионери и своевременно да решава възникнали проблеми”, добави председателят на комисията Десислава Трифонова.. В предмета му на дейност ще залегне да се грижи за инфраструктурата, организацията и рекламата на комплекса, както и в тясно сътрудничество с останалите дирекции в община град Добрич да организира провеждане на мероприятия, фестивали, концерти и програми и да извършва успешния маркетинг на комплекса. Второто предложение да се създаде комисия от общински съветници и представители на общинската администрация, която в срок от 2 месеца да изготви правилник за дейността на общинското предприятие.
В докладната записка са посочени още насоки за развитие на етнографския комплекс. Целите са АЕМО „Старият Добрич” да се превърне в привлекателно място за граждани, туристи и деца, да се създаде продукт, който да популяризира комплекса в страната и чужбина, да има сътрудничество с новосъздаденото „Сдружение на майсторите в АЕМО „Старият Добрич”.
Според посочените проекти за решения, наложително е на първо място да се възстанови вече започналата да се амортизира инфраструктура в комплекса. Комисията предлага община град Добрич съвместно със сдружението да положат усилия и да направят всичко възможно да се кандидатства по предстоящия трансграничен проект с Румъния и други. В тази посока се проведе и среща между майсторите, членове на комисията, председателя на Общинския съвет и част от кметския екип.
„Зам.-кметът Росица. Йорданова заяви готовност за първи стъпки по проекта – изработването на рекламна дипляна (триезична-френски, английски и български), да залегне в бюджета за туризъм на общината за 2023 г. Наложително е да се предотврати и негативната тенденция – майсторите да „мигрират” в летния сезон в морските общини и курорти, както и да се проучи възможността за участие в туристически борси – не самостоятелно, защото е скъпо, но съвместно с някоя морска община или курорт” – каза още Трифонова. За да не се ограничава правото на избор на майсторите да се предлагат две възможности – за концесия или наем на ателиетата.Да се стимулират занаятчиите, които осъществяват производствен процес в ателиетата, защото така те предизвикват интереса не само на граждани, деца, а и на туристи е друга посочена задача.

Print Friendly, PDF & Email