20.06.2024

Есенни вечери на криптографията в Шумен

Есенни вечери на криптографията ще се проведат в Шумен на 20 септември. Мястото е Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, а часът – 17:30. Това ще бъде първата от цикъла научнопопулярни беседи, организирани от Научен център „Преславска книжовна школа” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. В беседата с тема „Съратниците на Захарий”, а също и в останалите пет теми са предвидени както анализ на конкретни епиграфски паметници, така и разискване на по-общи въпроси в тази занимателна за всички възрасти област на познанието.

Print Friendly, PDF & Email