04.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 29.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ж.к „Балик“ – 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 89; ул. „Борис Янев“ – 2, 6, 14; ул. „Георги Бенковски“ – 56; ул. „Д-р Желязко Бончев“ – 7 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 29.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ж. к. „Иглика“ – 1 вх. Ж, З; 3 вх. А, Б, В, Г; 4 вх. А, Б, В; 5 А, Б; ул. „ген. Попов“ – 3, 98; ул. „Зорница“ – 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Лилия“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. .

На 29.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Българево Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 29.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Малина – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Десета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 28.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ж.к „Иглика“ – 1 вх. Ж, З; 3 вх. А, Б, В, Г; 4 вх. А, Б, В; 5 А, Б; ул. „ген. Попов“ – 3, 98; ул. „Зорница“ – 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Лилия“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 28.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Витоша“ – 35 вх. А; 37 вх. А, Б; 41 вх. Б; 43 вх. А, Б; 45 вх. А, Б; ул. „България“ – 37 вх. А; 45 вх. А, Б, м-ст „Иканталъка“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 28.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Пленимир – ул. „Шеста“; ул. „Пета“; ул. „Четвърта“; ул. „Десета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 27.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ж. к. „Балик“ – 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 89; ул. „Борис Янев“ – 2, 6, 14; ул. „Георги Бенковски“ – 56; ул. „Д-р Желязко Бончев“ – 7 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 27.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. „25 – ти Септември“ – 11, 13, 15; ул. „Ален мак“ – 1, 3, 8, 10, 12, 16, 24; ул. „Райко Цончев“ – 1, 3; ул. „Славянска“ – 15, 17, 19, 21; ул. „Кап. Андреев“ – 2, 4, 6; ул. „Майор Векилски“ – 6; ул. „Максим Горки“ – 5 вх. А, Б, В, Д; ул. „Славянска“ – 29; бул. „3-ти Март“ – 8 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 27.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „25 – ти Септември“ – 26; ул. „Ахелой“ – 1; бл. „Гларус“ ; ул. „Сава Ганев“ – 1, 2, 4, 6; ул. „Христо Ботев“ – 4, 8, 13, 15; ул. „Георги Сотиров“ – 17, 27, 29; ул. „Захари Стоянов“ – 15; ул. „Максим Горки“ – 8, 21, 23, 27; ул. „П. Р. Славейков“ – 3, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 27.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „Алеко Константинов“ – 9, 28; ул. „Асен Златаров“ – 30, 38, 46; ул. „Добруджа“ – 46; ул. „Иван Куманов“ – 8, 21; ул. „Иван Рилски“ – 1, 5; ул. „П. Д. Петков“ – 46; ул. „П. Р. Славейков“ – 7, 9; ул. „Поп Андрей“ – 26, 27, 33 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 26.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ж.к „Иглика“ – 1 вх. Ж, З; 3 вх. А, Б, В, Г; 4 вх. А, Б, В; 5 А, Б; ул. „ген. Попов“ – 3, 98; ул. „Зорница“ – 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Лилия“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 26.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Витоша“ – 35 вх. А; 37 вх. А, Б; 41 вх. Б; 43 вх. А, Б; 45 вх. А, Б; ул. „България“ – 37 вх. А; 45 вх. А, Б, м-ст „Иканталъка“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 26.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „В. Койчев“ – 33, 35, 40, 45, 46, 53, 55, 58, 62, 64; ул. „Странджа“ – 1, 2, 6, 7; ул. „Васил Алексиев“ – 37, 60; ул. „Георги Бенковски“ – 2, 4, 5, 7, 9, 10; ул. „Димитър Дончев“ – 36, 38, 54; ул. „Дочо Михайлов“ – 23, 33, 34, 37, 41; ул. „Независимост“ – 9, 11; ул. „Рила“ – 1, 4, 6, 7, 8; ул. „Пирин“ – 6, 10, 17, 20, 28 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 25.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ж.к „Балик“ – 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 89; ул. „Борис Янев“ – 2, 6, 14; ул. „Георги Бенковски“ – 56; ул. „Д-р Желязко Бончев“ – 7 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 25.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. „25 – ти Септември“ – 11, 13, 15; ул. „Ален мак“ – 1, 3, 8, 10, 12, 16, 24; ул. „Райко Цончев“ – 1, 3; ул. „Славянска“ – 15, 17, 19, 21; ул. „Кап. Андреев“ – 2, 4, 6; ул. „Майор Векилски“ – 6; ул. „Максим Горки“ – 5 вх. А, Б, В, Д; ул. „Славянска“ – 29; бул. „3-ти Март“ – 8 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 25.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „25 – ти Септември“ – 26; ул. „Ахелой“ – 1; бл. „Гларус“ ; ул. „Сава Ганев“ – 1, 2, 4, 6; ул. „Христо Ботев“ – 4, 8, 13, 15; ул. „Георги Сотиров“ – 17, 27, 29; ул. „Захари Стоянов“ – 15; ул. „Максим Горки“ – 8, 21, 23, 27; ул. „П. Р. Славейков“ – 3, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 25.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „В. Койчев“ – 59; ул. „Дочо Михайлов“ – 50, 52; ул. „Княз Батенберг“ – 14, 16, 20, 24, 26; ул. „Панайот Волов“ – 2, 4, 6, 14, 16, 18, 22, 24, 26; ул. „Хаджи Димитър“ – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 22.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ж. к. „Иглика“ – 1 вх. Ж, З; 3 вх. А, Б, В, Г; 4 вх. А, Б, В; 5 А, Б; ул. „ген. Попов“ – 3, 98; ул. „Зорница“ – 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Лилия“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 22.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Витоша“ – 35 вх. А; 37 вх. А, Б; 41 вх. Б; 43 вх. А, Б; 45 вх. А, Б; ул. „България“ – 37 вх. А; 45 вх. А, Б Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 22.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „Алеко Константинов“ – 9, 28; ул. „Асен Златаров“ – 30, 38, 46; ул. „Добруджа“ – 46; ул. „Иван Куманов“ – 8, 21; ул. „Иван Рилски“ – 1, 5; ул. „П. Д. Петков“ – 46; ул. „П. Р. Славейков“ – 7, 9; ул. „Поп Андрей“ – 26, 27, 33 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 20.10.2021 – 22.10.2021 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци.

На 21.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. „25 – ти Септември“ – 11, 13, 15; ул. „Ален мак“ – 1, 3, 8, 10, 12, 16, 24; ул. „Райко Цончев“ – 1, 3; ул. „Славянска“ – 15, 17, 19, 21, 29; ул. „Кап. Андреев“ – 2, 4, 6; ул. „Майор Векилски“ – 6; ул. „Максим Горки“ – 5 вх. А, Б, В, Д; бул. „3-ти март“ – 8 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 21.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Витоша“ – 35 вх. А; 37 вх. А, Б; 41 вх. Б; 43 вх. А, Б; 45 вх. А, Б; ул. „България“ – 37 вх. А; 45 вх. А, Б, м-ст „Иканталъка“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 21.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „В. Койчев“ – 33, 35, 40, 45, 46, 53, 55, 58, 62, 64; ул. „Странджа“ – 1, 2, 6, 7; ул. „Васил Алексиев“ – 37, 60; ул. „Георги Бенковски“ – 2, 4, 5, 7, 9, 10; ул. „Димитър Дончев“ – 36, 38, 54; ул. „Дочо Михайлов“ – 23, 33, 34, 37, 41; ул. „Независимост“ – 9, 11; ул. „Рила“ – 1, 4, 6, 7, 8; ул. „Пирин“ – 6, 10, 17, 20, 28 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 20.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ж. к. „Иглика“ – 1 вх. Ж, З; 3 вх. А, Б, В, Г; 4 вх. А, Б, В; 5 А, Б; ул. „ген. Попов“ – 3, 98; ул. „Зорница“ – 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Лилия“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 20.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Българево Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 20.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево – ул. „В. Койчев“ – 59; ул. „Дочо Михайлов“ – 50, 52; ул. „Княз Батенберг“ – 14, 16, 20, 24, 26; ул. „Панайот Волов“ – 2, 4, 6, 14, 16, 18, 22, 24, 26; ул. „Хаджи Димитър“ – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 20.10.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: част от ул. „Белмекен“, ул. „Вардар“, ж. к. „Дружба“ бл. 38, вх. А и Б, бл. 39, вх. В и Г, бл. 40, бл. 41, ул. „Иван Георгиев“ 28, вх. А, Б и В, част от ул. „Михаил Андреев“, ул. „Росица“, ул. „Чая“, ЕТ „Пламен Антов“, „Булсатком“ на ж. к. „Дружба“ бл. 40, ППС на „БТК“ ЕАД на ж. к. „Дружба“ 3 бл. 41, ЕТ „Гюров 42“ на ж. к. „Дружба“ бл.41, ж. к. „Дружба“ бл. 16, вх. А и Б, бл. 27, вх. А и Б, бл. 28 вх. А, Б, В и Г, „СИТ 2010“ ООД до бл. 56, оптична точка на „А1 България“ ЕАД, ЕТ „Ден – Димитър Райчев“ зад бл. 16 на ж. к. „Дружба“ 2, „Жади“ ЕООД, ЕТ „Николина Колева – Ники“ на ж. к. „Дру� �ба“ 3 до бл. 28, ж. к. „Дружба“ бл. 29, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, ЕТ „ЕР – КА – 3 – Руси Колев“ на ж. к. „Дружба“ 3 до бл. 26, ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ Община град Добрич, ЕТ „Евелина Сотирова“, „Дарели“ ЕООД, ж. к. „Дружба“ бл. 29, вх. Ж и З, бл. 30, вх. А, Б, В и Г, социален комплекс на Община град Добрич, ж. к. „Дружба“ бл. 31, вх. А, Б, В и Г, бл. 36, вх. А и Б, бл. 37, вх. А и Б, бл. 39, вх. А и Б, ЕТ „Михайлов – 92“, „Вива – вет – България“ ЕООД, ЕТ „Васко – Евдокия Атанасова“, „Геро – Джамбул“ ЕООД, „Триглав – Еделвайс“ ЕООД на ж. к. „Дружба“ 3 до бл. 29, ЕТ „Блясък � � Боряна Ковачева“, „Дива Трейд Груп“ ЕООД, ДП „Български спортен тотализатор“, „Стели 0803“ ЕООД, ж. к. „Дружба“ бл. 32, вх. А и Б, бл. 33, вх. А, Б и В, бл. 34, вх. А и Б, бл. 35, вх. А, Б и В, оптична точка на „А1 България“ ЕАД на ж. к. „Дружба“ бл. 34, ЦДГ 25 „Весела“.

На 19.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. „Поп Богомил“ – 4; ул. „България“ – 3; ул. „Кирил и Методий“ – 4; ул. „П. Д. Петков“ – 2 вх. А, Б, В, Г, Д; бул. „25-ти Септември“ – 56 вх. А, 58 вх. А, 60; ул. „Възраждане“ – 1 вх. Б; ул. „К. Стоилов“ – 1, 18, 34; ул. „Иван Пенаков“ – 15 вх. А, Б, В, 6, 8, 9, 13; пл. „Свобода“ – 1 вх. Б Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 22.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Варненска“ – 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 39, 43, 169; ул. „ВВС“ – 9; ул. „Ген. Стоянов“ – 2; ул. „Люлин“ – 13, 15, 20, 22, 24; ул. „Стара планина“ – 20, 22, 53, 61, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 93; ул. „Тунджа“ – 41, 43, 45, 51, 53, 57, 59, 65, 69, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 98 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 21.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Александър Стамболийски“ – 16, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 39, 41, 43; ул. „Бачо Киро“ – 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. „Възраждане“ – 9; ул. „Георги Бенковски“ – 2,5,6,8; ул. „Кою Райчев“ – 1, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 24; ул. „Пушкин“ – 2, 3, 4, 5, 6, 11; ул. „Райко Даскалов“ – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13; ул. „Хан Аспарух“ – 2, 5, 7, 11, 17; ул. „Хан Омуртаг“ – 6; ул. „Черно море“ – 17 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 20.10.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Варненска“ – 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 39, 43, 169; ул. „ВВС“ – 9; ул. „Ген. Стоянов“ – 2; ул. „Люлин“ – 13, 15, 20, 22, 24; ул. „Стара планина“ – 20, 22, 53, 61, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 93; ул. „Тунджа“ – 41, 43, 45, 51, 53, 57, 59, 65, 69, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 98 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Print Friendly, PDF & Email