05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 13.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Средина; с. Българево; гр. Добрич: ж. к. „Дружба“ – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 68, 90, ул. „Никола Петков“ – 1, 14, 16, ул. „Тунджа“. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 12.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Равнец; с. Българево; гр. Добрич: ж. к. „Добротица“ бл. 10, 17, 18, 19, 20, 34, 39, 44; с. Гурково. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 11.08.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Добро поле“, ул. „Ковачевци“, ул. „Опълченска“, ул. „Аврора“, ул. „Баба Парашкева“, ж. к. „Хр. Ботев“ бл. 9, ул. „Черно море“, оптична точка на „А1 България“ ЕАД на бул. „Русия“, ОУ „Йордан Йовков“.

На 11.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Равнец; с. Българево; гр. Добрич: ж. к. „Добротица“ бл. 10, 17, 18, 19, 20, 34, 39, 44; с. Гурково Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 10.08.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ж. к. „Дружба“ бл. 18, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 69, вх. А, Б и В, ул. „Стефан Стамболов“ 21 – 27, „ЙОСА“ ЕООД, „ЕВРОМАРКЕТ“ ЕООД, „ДЕА – АУТА“ ЕООД, „ЕЛИТ67“ ЕООД, ЕТ „АТАНАС ЧОБАНОВ“, ж. к. „Дружба“ бл. 20, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, „АГРОМИЛЕКС“ ООД, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЕРК“ ЕООД, ЕТ „БАУБЕК МУРАТ ФАИКОВ ДОБРИЧ“, „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, „ХМ ТОМИ“ АД, СД „Телевизионно обслужване“, ж. к. „Дружба“ бл. 19, вх. А, Б, В, Г, бл. 21, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 22, вх. А, Б, В, Г, ул. „Никола Петков“ 9, „ЖУЛИЕТА“ ООД, ЕТ „ЕЛЕНА 89 ДИМ. НИКОЛОВА“, ДП „Българс ки спортен тотализатор“, базови станции на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ТИ. КОМ“ АД, ЕТ „ПЛАМЕН ДОБРЕВ – ГАЛИ“, „ДАНФУС“ ЕООД, „ДЕМЕТРА – ЛАВ“ ООД, „ФАРМА ГРИЙ БГ“ ЕООД, РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН ВАРНА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, шивашки цех на „МИС ВАНИНИ“ ЕООД, „ТЕХНОШАНС“ ООД, „Д ЕНД С – 2011“ ООД, „ГЕОРГИ КОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ“ ЕООД – „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“.

В периода 05.08.2021 – 10.08.2021 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Църква, с. Ляхово, кв. Младост, ПС „Оброчище".

На 10.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Гурково; с. Балканци; гр. Каварна – ул. „Максим Горки“, ул. „Ахелой“, ул. „Георги Сотиров“, бл. „Гларус“, ул. „Сава Ганчев“, ул. „Христо Ботев“, ул. „П. Р. Славейков“; с. Паскалево; с. Овчарово; гр. Добрич – бул. „Русия“ – № 49, 51, 55, 59; с. Българево Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 09.08.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Ал. Стамболийски“ 2, вх. А, Б и В, 12 – 16, ул. „Вардар“ 1, вх. В, Г и Д, ул. „Ген. Гурко“ 5, 11 и 20, гаражи, ул. „Ген. Скобелев“ 2, вх. А, Б и В, 3 – 9, 21 и 23, ул. „Ерма“ 1, ул. „Княз Дондуков“ 2, вх. А, Б и В, пл. „Македония“ 22, ул. „Отец Паисий“ 1 – 13, 14 – 30, ул. „Полк. Калотинов“ 1 – 15, 2 – 6, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8, ул. „Тунджа“ 4, офис на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЧЗП „АТАНАС НИКОЛОВ КОСТОВ“, „БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ“ ООД, „МИЛЕВА“ ЕООД, „ДИМ“ ЕООД, стоматологичен център „СТАТУС“ ООД, „ВАСИЛЕВ И БРАТ“ ООД, „НИКМАР“ ООД, „СТАНГО 89“ ЕООД, АИППМПДМ „Д – Р ДИАНА � �НКОВА ТОДОРОВА“ ЕООД, оптична точка на „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, СМТЛ „АРТ ДЕНТАЛ 222“ ООД, ЕТ ДИАНА – Б. БАНКОВ“, Архиерейско наместничество град Добрич.

На 09.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Гурково; с. Балканци; гр. Каварна – ул. „Максим Горки“, ул. „Ахелой“, ул. „Георги Сотиров“, бл. „Гларус“, ул. „Сава Ганчев“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „П. Р. Славейков“; с. Паскалево; с. Овчарово; гр. Добрич – бул. „Русия“ – 49, 51, 55, 59; с. Българево. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 06.08.2021 г., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна: с. Българево; к-кс Русалка; Мидена ферма „Дълбока“; м-ст Зеленка; „Интерсел България" ЕООД; „Нефт и Газ“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“; „Смарт Асетс Сървисиз" ЕООД; „ВяЕЦ Българево 1”; „ВяЕЦ Българево 2”; „УП 3”; „УП 26”.

В периода 03.08.2021 – 06.08.2021 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Хаджи Димитър“; ул. „ 6–ти септември “; бул. „България“.

На 06.08.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Комплекс „МЕРКАДО“ на околовръстен път, „КАРТЕКС П“ АД, „ВЕНИК“ ЕООД, „МАГНУМ – Д“ ЕООД, Зоопарк, Общинска служба по озеленяване.

На 05.08.2021 г., от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 12:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой" 6; ул. „Васил Левски”; бул. „България”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Г. Бенковски”; ул. „Г. Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Захари Стоянов”; ул. „Ивайло”; ул. „Искър”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки”; ул. „П. Р. Славейков”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Хр. Ботев”; ул. „Хр. Смирненски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Янтра”; „Морска зона Каварна“: бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „Тракия”; бл . „Звезда" 1; бл. „Звезда" 2; м-ст Старите лозя; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Пътно поддържане-Балчик” ЕООД; „Борисов-Драганов” ООД; „Напоителни системи” ЕАД; „Фрукталина” ООД; „Логос” ЕООД; „Петрол” АД; „Диви ЕС 9” ООД; „ВиК” ЕООД; „Гергана-Деница” ЕООД; „ВГ-Груп” ЕООД; „Кей енд ес енерджи-2” ЕООД; „ВГ – 5” ЕООД; „Пиндиков” ООД; „Дончо Янев” ЕООД; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; ГРУ „Гимназия 1”.

На 05.08.2021 г., от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 12:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Вилна зона с. Божурец, с. Божурец; к-кс „Калиакрия”; к-кс „Акватек”; ВяЕЦ „ВГ 16”.

На 05.08.2021 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Част от бул. „Добруджа“, част от ул. „Бачо Киро“, част от ул. „Липите“, част от ул. „Тополите“, част от ул. „Възход“, ул. „Гривица“ 28, част от ул. „Митко Палаузов“, част от ул. „Хр. Ботев“, част от ул. „Ген. Г. Попов“, част от ул. „Дуранкулак“, част от ул. „Родопи“, ж. к. „Хр. Ботев“, бл. 1, вх. А, Б и В, бл. 7, вх. А, Б и В, „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД, ЕТ „АНЧЕР – ТЮНЧЕР МЮМЮН“, ЕТ „ГРИГЕР“ АХМЕД Я. АХМЕД, ЕТ „ЧЕФО“ СТЕФАН ПЕТРОВ, „КАМЕРОС 2“ ЕООД, ЕТ „ПЕТРОВИ – 45“, ЕТ „ДИДО – ДИЯН НИКОЛОВ“, автосервиз „ДИСО – КАР“ ЕООД, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕТ „ГОГИ – ЮЛИЕ ИСМАИЛ“, ЦДГ №17 „Първи юни“, ЕТ „ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ – 58“, ЕТ „ГЕЧО ГЕОРГИЕВ – МАГЕС“, шивашки цех „ТЮХЕ 1991“ ООД.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Print Friendly, PDF & Email