22.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

В периода07.04.2021г. до 09.04.2021г. от 08.00ч.до 17.00ч., поради извършване на съоръженията за доставка на електроенергия в района на:с. Стожер

ТП5 Стожер

На 13.04.2021г. от 08.00ч.до 17.00ч. поради извършване на съоръженията за доставка на електроенергия,

в района на: община Каварна – към

с. Иречек; с. Видно; ГРУ „Динамик”; ВяЕЦ „Видно”; НС „Вранино”; НС „Иречек”; НС „Иречек1”; „Лиман 8”; „Шилекомплес Видно”; с.Могилище; „Юрмала ЕООД“.

МТП „Лиман”; ТП „НС Вранино”; МТП „Иречек”; ТП „Иречек”; МТП „Видно1”; ТП „Шилекомплекс”; МТП „Видно2”; ТП „Видно”; ГРУ „Иречек”; ГРУ „Видно”;

МТТ „Енерго”; БКТП „167“; БКТП „168“; МТТ „ ЕВН“; ТП „Р104“; МТП „Стил“; ТП „Могилище“; МТП „Могилище“; ТП „НС Р105“;TП Р79.

На13.04.2021г. от 08.00ч.до 17.00ч. поради извършване на съоръженията за доставка на електроенергия,

в района на:Община Каварна към с. Вранино; с. Челопечене; с. Травник; с. Септемврийци; с. Белгун; с. Крупен; ПС Капково; „Каменни кариери Крупен”; „Хаос Инвес-1 ЕАД”; „Ребел ЕООД”; Кооперация „Асен I” ; ЕТ „Бонев-63”; „Белсуин ЕООД”; „Телевизионна кула” Травник; ПС Могилище; ВяЕЦ „Иист“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б-3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вранино 1“.

ТП “ПС Капково”; ТП “ПС Могилище”; ТП “Вранино1”; МТП “Вранино”; ТП “Вранино Център”; МТП “Челопечене”; ТП “Челопечене”; ТП “Механизация”; ТП “Зърноплощадка”; МТТ „Атина”; МТТ „Кладенец”; ПС „Крупен”; ТП „Крупен”; ТП „Каменна кариера”; ТП„ТВ Кула”; ТП „Травник”; ПС „Белгун”; МТП „Кравекомплекс Белгун”; ТП „Белгун”; ТП „ТКЗСБелгун”; НС „Белгун”; ТП „Център Белгун”; МТП „ВиК Септемврийци”; МТП „Белгун”; ТП „Септемврийци”; ТП „Овцеферма”; ВС „Септемврийци”; ТП „Свинекомплекс”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни :

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Print Friendly, PDF & Email