16.04.2024

Експерти от РИОСВ-Шумен представиха уроци за влажните зони пред третокласници

Третокласниците от Начално училище „Илия Р. Блъсков“ в Шумен участваха в уроци по повод Световния ден на влажните зони, който се отбелязва всяка година на 2 февруари, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен.
Интерактивните уроци бяха посветени за темата за тази година – „Влажните зони – съживяване и възстановяване“. Експерт на екоинспекцията, участвал в тазгодишното преброяване на птиците, представи пред децата от третите класове на началното училище водолюбивите птици, обитаващи влажните зони в Шуменска и Търговищка области. След това учениците оцветяваха и изгледаха научнопопулярен филм за природния резерват Сребърна.
Световният ден на влажните зони се отбеляза от 1971 г., когато е приета Рамсарската конвенция през 1971 г. за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.

Print Friendly, PDF & Email