22.09.2023

Експерти на КНСБ влизат с нов „предмет” в училище – „Моето първо работно място”

„Очакваме повече посетители и туристи през идващите летни месеци, надяваме се стратегията за развитие на „Стария Добрич”, приета от Общинския съвет, да започне да се реализира” – казаха майсторите от етнографския комплекс в Добрич в разговор с Борислав Борисов и Славяна Димитрова, експерти в Регионалния съвет на КНСБ, на 1 май – Деня на труда. Двамата синдикалисти избраха за срещи по работилници този ден, за да покажат, че ценят труда им и да покажат съпричастност за това, че традиционните занаяти, които пазят години наред, трябва да се предават и на млади майстори.
„Регионалният съвет на КНСБ-Добрич, приключи работата по проекта „Моето първо работно място”, който се реализира вече осем години. Чрез него подготвяме учениците в горните класове за работното място, за ролята на синдиката, за това как най-добре могат да защитят правата си. В училищата в общините в Добричка област влизаме в тъй нар. часовете на класа и обясняваме това. Освен това сме обучили и 60 класни ръководители, които също запознават учениците с тези важни теми. Проектът се приема много добре”, каза Борисов. „През май предстои да започне реализацията на национален проект на КНСБ за обучение в сферата на базови дигитални компетентности. Средствата от Плана за възстановяване и устойчивост. Програмата е безплатна за обучаващите се. Първо ще се подготвят обучители, намерението е те да предадат компетентности на около 100 000 души. След като бъдат подготвени, те ще обучават желаещи по пет модула, сред тях и такъв за облачни приложения. Базовите часове за обучение са 45, ще има и часове за надграждане. Предвидени са 10 часа за обучение по електронни услуги в институциите – общини, офиси на НАП, НОИ и др.”, добави Борисов. ДТ

Print Friendly, PDF & Email