18.06.2024

Държавната консолидационна компания (ДКК) погаси кредита си към Българската банка за развитие

Кредитът на Държавната консолидационна компания (ДКК) към Българската банка за развитие, в размер на 126,4 млн. лева, е изцяло погасен. Това съобщиха от министерството на икономиката и индустрията.

От министерството посочват, че българските данъкоплатци вече няма да плащат трупащите се лихви по кредита, които до момента са 22 млн. лева. Само за последната година тези лихви възлизат на над 6 милиона и половина лева.

Погасяването на кредита станало възможно след като министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов предприе всички необходими действия по закон и възстанови 45 млн. лева на ДКК от дружеството, на което е било възложено изпълнението на проекта за нереализирания правителствен комплекс. С погасяването на дълга ще бъдат премахнати всички възбрани и залози, които са направени във времето на част от държавните предприятия към ДКК.

Кредитното задължение е натрупано през годините от ДКК, във връзка с платено авансово на дружеството, изпълнител на несъстоялия се правителствен комплекс, както и заради купено задължение от ДКК през 2018 г., свързано с Кемира ЕООД, за което вече е сезирана прокуратурата и държавата продължава да търпи щети.

Министър Богданов подчерта, че водещ приоритет е бъдещето на публичните предприятия към Министерството и работещите в тях над 5550 души. По думите му с връщането на цялата сума по кредита се спестяват значителни средства, които са разходвани до момента. Следващите ни стъпки са свързани с развитието на тези предприятия, които да гарантират устойчивото управление на дружествата на пазарен принцип, добави той.

Богданов посочи, че развитието на държавните предприятия ще бъде фокусирано в четири основни направления – чисти технологии и кръгова икономика, отбранителна аерокосмическа индустрия, хранителни и биотехнологии, критични минерали, метали и суровини.

Той изтъкна, че продължават и всички необходими действия по закон за защита на държавния интерес и за възстановяването на още финансови щети, генерирани в предишни години по различни направления. „Водят се разговори и имаме уверението от дружеството, на което е било възложено изпълнението на правителствения комплекс, че ще възстанови и останалата част от сумата, която е била преведена авансово за изпълнението на проекта“, подчерта министърът на икономиката.

Print Friendly, PDF & Email