22.07.2024

До 30 ноември във Варна приемат декларации за такса битови отпадъци според количеството

30 ноември е последният срок, в който задължените лица могат да подадат декларация по образец за определяне на такса за битови отпадъци за 2024 г. според количеството на битовите отпадъци.
Това съобщават от Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.
Декларации, подадени след 30 ноември, не пораждат правни последици.
В срок до 31 декември декларация по образец могат да подадат и лицата, които няма да ползват недвижим имот през цялата 2024 г. Декларацията следва да е подписана от всички собственици на имота, респективно от всички ползватели с учредено вещно право на ползване.
Към декларацията не е необходимо да се прилагат документи. Декларации за неползване, подадени след 31 декември не пораждат правни последици.
Възможностите за подаване на посочените декларации са следните:

  1. В офисите на Дирекция „Местни данъци“:
  • Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09.00 – 17.30 ч.;
  • Бул. “Осми Приморски полк” № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00 – 17:00 ч. с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:00 – 12:30 ч.;15:00 – 15:15 ч.
  1. С лицензиран пощенски оператор;
  2. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.
Print Friendly, PDF & Email