18.06.2024

До края на март обработват срещу гризачи шахти и дерета във Варна (график)

Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ – Варна представи графика за дератизация на всички канали, шахти и около 600 дка дерета в районите и кметствата на територията на община Варна.
Третирането против гризачи започва в централния район на кв. „Владислав Варненчик“ и ще завърши в края на месец март с дератизицията на деретата в града.
Процедурата представлява залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Ще бъдат използвани препарати на антикоагулантна основа със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третирането ще се извърши при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
Район „Владислав Варненчик“– 1857 шахти
29.01- 02.02.2024 г. – централен район и Кайсиева градина – 1857 шахти
Район „Аспарухово“ – 1020 шахти
5 – 08.02.2024 г. – централен район – 818 шахти
09.02.2024 г. – кв. „Галата“ – 202 шахти
Район „Одесос“ – 2295 шахти
12 – 16.02.2024 г. – 2295 шахти
Район „ Приморски“ – 2604 шахти
19-20.02.2024 г. – подрайон „Приморски“ – 504 шахти
21-26.02.2024 г. – подрайон „Простор“ – 1237 шахти
27-29.02.2024 г. – подрайон „Чайка“ – 863 шахти
Район „Младост“ – 3429 шахти
01 – 08.03.2024 г. – подрайони “ Младост 1“ – 448 шахти; „Младост 2“ – 889 шахти
11- 15.03.2024 г. – подрайони „Трошево“ – 990 шахти; „ Св. Иван Рилски“ – 385 шахти
ЗПЗ – 55 шахти
18 – 20.03.2024 г. – подрайон „Възраждане“ – 662 шахти
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
21 – 22.03.2024 г. – с. „Тополи“ – 58 шахти и 5 дка; с. „Каменар“ – 57 шахти; с. „Звездица“ – 19 шахти.
Дерета – 611 дка
25 – 29.03.2024 г. –район „Младост“ – 283 дка; район „Приморски“ – 214 дка;
Район „Владислав Варненчик“ – 90 дка; район „Аспарухово“ – 24 дка

Print Friendly, PDF & Email