24.06.2024

Доставен е автомобилът по проект „Патронажна мобилност“ в Тервел

Новият автомобил ще увеличи възможностите за разнос на храна от кухненския блок на Домашния патронаж в градТервел. Той е доставен в рамките на проект „Патронажна мобилност в Община Тервел“ , финансиран от Фонд „Социална закрила“ при МТСП и съфинансиран от община Тервел. Стойността на новия автомобил е 38 870 лв.с ДДС. Финансирането от фонд „Социална закрила“ е в размер на 35 778,00 лв. Марката му е „Рено Експрес“, доставчик е фирмата „Омникар Ауто“ ЕООД .
Доставката е извършена в рамките на договорения срок, а доставчикът е избран след проведена обществена поръчка от вида „публично състезание“.
Проектът на община Тервел за доставка на автомобил за патронажа е един от общо 88 одобрени от фонд „Социална закрила“ проекти на общини в България.
От 3 януари т.г. Домашният социален патронаж в Тервел обслужва 380 лица, сред които 200 потребители на услугата „Топъл обяд“.
Патронажът в Тервел има филиали в центровете за социални услуги в селата Коларци, Нова Камена, Зърнево и Безмер, като всеки от филиалите ползва собствен автомобил и обслужва храненето за детски градини, училища и възрастни хора в селата на общината. Услугите на патронажа в Тервел и на центровете за социални услуги в четирите села са едни от най-търсените в малките населени места и осигуряват ежедневно топла храна за възрастни и самотно живеещи хора.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email