15.07.2024

Директори на професионални гимназии: Има риск да бъде на мален приемът на ученици

Широко дискутираната тема за проекта за план-прием за учебната 2024/2025 година година в Добричка област бе повод за поисканата от ръководителите на професионални училища среща с областния управител Йорданка Костадинова, Д-р Светла Тодорова – директор на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина сподели болката си и тази на своите колеги, които присъстваха на срещата – директорите на финансово-стопанската гимназия, на гимназията по туризъм, на гимназията по аграрно стопанство, по транспорт, обслужване и лека промишленост и техника и строителство, че има риск да бъде намален приема на ученици в професионални гимназии, ако не бъде намален броят на децата, приети след завършен 7 клас в средните училища. Д-р Тодорова посочи предимствата на професионалното образование и също заяви, че бизнесът е в комуникация с училищата и ги търси за кадри за реалната икономика. Не на последно място директорът на професионалната гимназия сподели своето и това на колегите си огорчение от начина, по който се противопоставят професионално и профилирано образование и добави: – „Обидени сме от това, което се тиражира в социалните медии“.
Йорданка Костадинова успокои директорите на професионални гимназии, като заяви, че никой не иска да противопостява професионално и профилирано образование. „За мен проблемът се корени в ненавременна и не достатъчно открита комуникация по темата”, каза областният управител. „Считам, че най-правилният подход в така създадената ситуация е да се запази приемът след завършен 7 клас във вида, в който е бил за учебната 2023/2024 г. и в началото на новата учебна година да бъде проведено анкетно допитване сред седмокласниците за тяхната ориентация. Едва тогава, при подготовката на план-прием за учебната 2025/2026 г., да се вземе и този критерии, наред с другите по методиката на Министерство на образованието и да се прецени къде и кои паралелки да отпаднат“ – каза Й. Костадинова.
Тя и директорите на професионални гимназии обсъдиха идеи с цел по-широка разгласа на възможностите за професионално обучение. ДТ

Print Friendly, PDF & Email