06.12.2023

Деца, родители и учители посетиха заедно Регионално изложение „Земята – рай за всички“

Деца от ДГ №12 „Щурче“ и ОУ „Христо Смирненски“- партньори на Община град Добрич по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съвместно със своите учители и родители, посетиха Регионално изложение „Земята – рай за всички“, организирано от НЧ „Романо дром – 2002 г.“.
Инициативата за съвместно посещение е част от дейността, планирана за изпълнение с участието на родители по проекта по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.
След като заедно разгледаха изложението, всички се потопиха в пъстрите ритми на концерта, организиран от читалището.
Толерантността между етническите групи е ключов аспект на хармоничното съвместно съществуване, а способността за възползване от разнообразието на културата на различните етноси, като част от националната култура, е в основата на взаимното разбирателство и уважение.
От най-ранна възраст е важно да се насърчава приемането на различията, които правят хората уникални. Родителите играят важна роля в този процес, като пример и подкрепа.
Промотирането на толерантността започва в дома, пренася се в детската градина и училището, където децата могат да учат от отношението и поведението на своите родители и учители.
Подобни събития доказват, че креативността и творчеството се проявяват най-добре, когато се комбинират различни идеи, а децата могат да се научат да ценят и уважават различията и да открият общото между всички хора, с помощта на своите родители и учители.

Print Friendly, PDF & Email