02.10.2023

Деца и младежи ще получат подкрепа с проекта „Бъдеще за децата в община Добричка“

Проектът „Бъдеще за децата в община Добричка“ е одобрен и получава финансиране в размер на 391 165  лв. от програма“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ по процедура „Бъдеще за децата“.
Срокът на  изпълнение на проекта е година и 9 месеца, а дейностите  ще надграждат социалните услуги, предоставяни в Общностния център в с.Стефаново. Те са свързани с мерки, насочени към деца със затруднения в развитието си и включват здравна профилактика – подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране и развитие на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата, както и предотвратяване на изоставянето им.
Чрез проекта децата на възраст от 0 до 7 години и техните семейства, и младежи до 20 години, ще имат достъп до комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа.  
Услугите ще са с голям мобилен компонент, част от тях ще се предоставят в Общностния център, а други – в домовете на потребителите или в друга среда. ДТ

Print Friendly, PDF & Email