05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Детски градини и социални заведения в три общини в Добричка област ще си произвеждат сами тока

Ще бъдат монтирани фотоволтаични централи върху покривите на обществени сгради

Фотоволтаични централи върху покривите на обществени сгради ще бъдат монтирани в три общини – Добрич, Добричка, Крушари, в Добричка област по проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ с партньор норвежката фирма „GreenZone”. Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Общата му стойност е 708 278,78 лева, съфинансирането от българската държава е 15 %..
За община Добрич, която е водещ партньор по проекта, сумата е 261 429 лева, за община Добричка – 185 453 лева, за община Крушари – 196 162 лева, за норвежкия партньор – 65 233 лева.Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца, до 30 април 2024 г.

В Добрич по проекта ще бъдат изградени фотоволтаични централи на три детски градини – №18 „Дора Габе“ е с 2183 кв. м. разгърната застроена площ, №12 „Щурче“ с 1584 кв.м, № 20 „Радост“ – с 2502 кв.м. На детските градини ще бъдат инсталирани на покривите 110 фотоволтаични панела.”Това са първи стъпки в община Добрич обществените сгради да придобият енергийна независимост. През следващата година сме предвидили да сложим фотоволтаични панели и на сградата на общината. Чрез партньорства или по проекти ще търсим възможности за собствено елзахранване и на други сгради – като диагностично-консултативните центрове, например. Ще търсим и варианти общинските търговски дружества да изграждат за собствена сметка фотоволтаични системи”, каза кметът на Добрич Йордан Йорданов.”Такава инвестиция е много изгодна. Според изчисления, тя се „откупува” за 4-5 години. Освен това се намаляват и разходите за електроенергия. Един панел произвежда около 5 вата ток”, добави ръководителят на проекта за Добрич Елена Анастасова.

В община Добричка фотоволтаични цетрали ще бъдат монтирани на сградата, в която са разположени социалните заведения в село Опанец – Дома за пълнолетни лица с деменция и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.
Центърът е с капацитет 17 потребители, а домът – с 50. На покрива ще бъдат монтирани 54 панела.

В община Крушари 54 фотоволтаични панела ще бъдат монтирани на покрива на училище „Христо Смирненски”.”В момента панели са монтирани на сградата на общината, но не е минал цял месец, откакто работят, и не можем да направим сметка колко средства сме спестили за плащане на ток” – каза Веселина Иванова, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и бюджет”. ”В капиталовата програма на общината за догодина са заложени средства за монтиране на фотоволтаични централи в още сгради, общинска собственост – Дома за стари хора в село Добрин, Домашния социален патронаж в село Крушари и почивната база на общината на „Иканталъка”, Каварна”, добави тя. „Икономия на уличното осветление не се предвижда, но работим по проект за монтиране на елекрически стълбове със соларни панели. Проектът е в процес на изпълнение в 4 села”, каза още Иванова.

В проекта е заложено обучение на 20 служители от трите общини, както и обмяна на опит и добри практики от Норвегия от норвежката фирма-партньор. ДТ

Print Friendly, PDF & Email