26.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

През септември 2022 г. в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.1 хил., а на леглата – 25.0 хиляди. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 23.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 21.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2022 г., е 137.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 57.2 хил. нощувки, а чуждите – 80.7 хиляди.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 г. достига 39.9 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 19.3 хил. и са реализирали средно по 3.0 нощувки. Чуждите граждани са 20.6 хил. и са реализирали средно по 3.9 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. е 18.4%, като намалява с 4.3 процентни пункта в сравнение със септември 2021 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (64.0%).
Приходите от нощувки през септември 2022 г. достигат 10.3 млн. лева, като приходите от български граждани са 3.7 млн. лв., а от чужди граждани – 6.6 млн. лева.
Методологични бележки
От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качество и предаване на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Print Friendly, PDF & Email