19.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Добрич са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.1, 26.9 и 24.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември
2020 г., е 5.9 хил., или с 58.5% по – малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2020 г. намаляват с 61.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 2.9 хиляди. От всички пренощували лица 90.7% са българи. Пренощувалите чужденци са 0.3 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (34.2%), Германия (10.2%) и Турция (9.1%).
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. намалява с 5.0 процентни пункта в сравнение със същия период на 2019 г., като достига 6.2%.
Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 318.3 хил. лв., като приходите от български граждани са 86.2% от всички приходи, а от чужди граждани – 13.8%.
Методологични бележки
От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качество и предаване на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги

Print Friendly, PDF & Email